Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:145-52

Vergadering gehouden op 13 en 14 januari 1989 te Nijmegen

B.E.E.M.J.Veraart en B.J.Jansen (Amsterdam), Veranderingen in de longfunctie bij idiopathische thoracale scoliose

De bewering, dat operatieve correctie van een thoracale scoliose gepaard gaat met een duidelijk herstel van de longfunctie, met name de vitale capaciteit, is omstreden. Hieromtrent werd een spirometrisch longfunctie-onderzoek verricht direct vóór en twee jaar na operatie bij 46 adolescenten met progressieve idiopathische thoracale scoliose van het late-onset-type. Bij allen werd op dezelfde wijze een Harrington-distractiespondylodese verricht. Volgens het protocol werd iedere patiënt na 2 weken gemobiliseerd en werd de romp gedurende de volgende 9 maanden beschermd…

Auteursinformatie

Nederlandse Orthopaedische Vereniging, pa Sophia Kinderziekenhuis, Gordelweg 160, 3038 GE Rotterdam.

Dr.A.F.M.Diepstraten, wetenschappelijk secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties