Idiopathische hypercreatinekinasemie en inspanning

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:676

Reijneveld et al. vonden dat kortdurende maximale en submaximale inspanning op een fietsergometer bij 11 patiënten met idiopathische hypercreatinekinasemie niet leidde tot een grotere toename van de lichamelijke klachten of van de activiteit van creatinekinase dan gevonden werd bij een controlegroep bestaande uit 11 gezonde vrijwilligers van dezelfde leeftijd. Zware…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties