Hypoxemie bij adenotonsillectomie zonder intubatie

Vaker in liggende of zittende operatiehouding?
Onderzoek
26-11-2019
Anouk C.M. Verbeek, Mireille A. Edens, Karel Kuizenga, H.J. Rosingh en A.B. Rinia

Samenvatting

Doel

Onderzoeken van de frequentie van onder andere hypoxemie, bradycardie en nabloedingen bij niet-geïntubeerde patiënten die een adenotonsillectomie volgens Sluder ondergingen in zittende óf liggende houding.

Opzet

Exploratief onderzoek.

Methode

Op basis van operatie- en anesthesieverslagen verzamelden wij gegevens van patiënten die in de periode 1 januari 2012-30 april 2018 zonder intubatie een adenotonsillectomie volgens de guillotinetechniek van Sluder ondergingen in het Isala Diaconessenhuis in Meppel. Afhankelijk van de voorkeur van de operateur en in samenspraak met de anesthesioloog, werd de operatie uitgevoerd met de patiënt in zittende of liggende houding. De primaire uitkomstmaat was hypoxemie, gedefinieerd als S pO2< 85% gedurende ≥ 60 s. Secundaire uitkomstmaten waren onder andere bradycardie en nabloedingen.

Resultaten

In totaal ondergingen 723 patiënten (46% vrouw, gemiddelde leeftijd 4,5 jaar) een adenotonsillectomie, van wie 193 (27%) zittend en 530 (73%) liggend. Hypoxemie trad op bij 13 patiënten (7%) die zittend geopereerd werden en bij 13 van de patiënten (2%) die liggend geopereerd werden (p = 0,011). Er traden geen perioperatieve complicaties op als gevolg van hypoxemie. De frequentie van bradycardie verschilde niet tussen beide groepen (4 vs. 2%; p = 0,442). Geen van de patiënten ontwikkelde zowel hypoxemie als bradycardie. Bij 8 patiënten (1%) was een re-interventie noodzakelijk vanwege een nabloeding.

Conclusie

Patiënten die in zittende houding zonder intubatie een adenotonsillectomie volgens de guillotinetechniek van Sluder ondergaan, ontwikkelen vaker hypoxemie dan patiënten die in liggende houding geopereerd worden. Om tot een aanbeveling te komen is gerandomiseerd onderzoek wenselijk.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing