De veiligheid van adenotonsillectomie zonder endotracheale intubatie bij kinderen

Wel of geen intubatie bij adenotonsillectomie volgens Sluder?

Onderzoek
Hester de Bruijn
Hà Ngo
Henk M. Blom
Tim van der Zwan
Leandra J.M. Boonman-de Winter
Gijs K.A. van Wermeskerken
Thijs C.D. Rettig
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5867
Abstract

Inleiding

In de afgelopen 40 jaar zijn er enkele onderzoeken gedaan om vast te stellen of adenotonsillectomie bij kinderen veilig uitgevoerd kan worden zonder intubatie. Hierbij vergeleken de onderzoekers de veiligheid van de adenotonsillectomie volgens Sluder bij kinderen die wel of niet werden geïntubeerd. Wij hebben het verschil in aanpak – wel en geen intubatie – tussen twee Nederlandse ziekenhuizen benut om de veiligheid van adenotonsillectomie zonder intubatie te onderzoeken.

Methode

In twee perifere opleidingsziekenhuizen, het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Haga Ziekenhuis in Den Haag, bestudeerden wij retrospectief kinderen tot 13 jaar die in de periode 2014-2017 een adenotonsillectomie volgens Sluder hadden ondergaan. In het Amphia Ziekenhuis gebeurde dit zonder intubatie en zonder peroperatief gebruik van opiaten, in het Haga Ziekenhuis met intubatie en met peroperatieve opiaten. De primaire uitkomstmaat was heroperatie in verband met nabloeding. Secundaire uitkomstmaten waren desaturatie (zuurstofsaturatie ≤ 90% gedurende ≥ 1 minuut), ernstige…

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, Breda, afd. Anesthesiologie, Intensive Care en Pijngeneeskunde: drs. H. de Bruijn, anios (thans: aios anesthesiologie, Radboudumc); dr. T.C.D. Rettig, anesthesioloog-intensivist; afd. Amphia Academie: dr. L.J.M. Boonman-de Winter, epidemioloog; afd. Keel-Neus-Oorheelkunde: Dr. G.K.A. van Wermeskerken, kno-arts. Haga Ziekenhuis, Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag, afd. Keel-Neus-Oorheelkunde: drs. H. Ngo, basisarts; dr. H.M. Blom, kno-arts; afd. Anesthesiologie: dr. T. van der Zwan, anesthesioloog.

Contact T.C.D. Rettig (trettig@amphia.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Hester de Bruijn ICMJE-formulier
Hà Ngo ICMJE-formulier
Henk M. Blom ICMJE-formulier
Tim van der Zwan ICMJE-formulier
Leandra J.M. Boonman-de Winter ICMJE-formulier
Gijs K.A. van Wermeskerken ICMJE-formulier
Thijs C.D. Rettig ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties