Hypnose en hypnotisch taalgebruik

Een man houdt een lege tekstballon vast.
Arine M. Vlieger
Eric Vermetten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4877
Abstract

Dames en Heren,

Door de associatie met toneel- of showhypnose is het begrip ‘hypnose’ omgeven met veel misvattingen. Dit lijkt een breder gebruik in de geneeskunde in de weg te staan. En dat terwijl hypnose van oudsher wordt toegepast bij psychiatrische problemen, zoals posttraumatische stress, conversie en dissociatie-gerelateerde stoornissen.

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Toepassingen van hypnose in de geneeskunde

De laatste jaren is er in Nederland weer een toenemende belangstelling voor het gebruik van hypnose en hypnotisch taalgebruik bij diverse klachten, zoals pijn en angst rond medische procedures, het prikkelbaredarmsyndroom en hoofdpijn. Van oudsher wordt hypnose ook toegepast bij psychiatrische problemen, zoals posttraumatische stress, conversie en dissociatie-gerelateerde stoornissen. In deze klinische les geven we een korte verduidelijking van hypnose en enkele geneeskundige toepassingen ervan.

Patiënt A, een 9-jarig meisje bij wie recent de diagnose ‘acute lymfatische leukemie’ is gesteld, bezoekt het ziekenhuis regelmatig voor giften van vincristine en methotrexaat. Vanwege toenemende angst en stress voorafgaand en tijdens het aanprikken van haar port-a-cath krijgt zij zelfhypnose aangeleerd. Ze leert in één sessie hoe ze zelf in trance kan gaan door ademhalingsinductie, waarbij ze de suggestie krijgt dat ze meer en meer ontspannen raakt door deze rustige buikademhaling. Vervolgens leert ze dat ze de…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Nieuwegein: dr. A.M. Vlieger, kinderarts. LUMC, afd. Psychiatrie, Leiden: prof.dr. E Vermetten, psychiater (tevens: ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Diemen en Militaire GGZ Defensie, Utrecht).

Contact A. Vlieger (a.vlieger@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Arine M. Vlieger ICMJE-formulier
Eric Vermetten ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

marinus
vermeulen

De auteurs bevelen aan na te gaan welke psychotherapeuten of artsen in uw regio geschoold zijn in hypnose, zodat u patiënten kunt verwijzen. Mijn advies is: niet doen! In deze groep van therapeuten is, laat ik het zo zeggen, de kwaliteit nogal wisselend. Het is een heel gedoe uit te zoeken wie betrouwbaar is en dan is ook nog de vraag of die arts of psychotherapeut geschikt is voor het behandelen van alle ziekten. Deze uitzoekerij is gelukkig niet nodig, want zonder deze verwijzing gaat het ook goed. Kinderen met buikpijn bijvoorbeeld, reageerden net zo goed op een CD die zij mee naar huis kregen als op verwijzing naar een hypnotherapeut.

De auteurs bespreken ook het effect van hypnotherapie bij conversiestoornis, volgens de auteurs een psychiatrische aandoening. Het onderscheid tussen neurologische en psychiatrische ziekten is moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt, maar sinds de DSM-5 is duidelijk dat alleen neurologen deze diagnose kunnen stellen. Moeten zij hun patiënten naar een hypnotherapeut verwijzen? Sigmund Freud, de naamgever van deze stoornis, was aanvankelijk enthousiast over hypnose, maar later niet meer.

Rien Vermeulen, emeritus hoogleraar Neurologie