Hypertensiebehandeling belangrijker dan het middel waarmee dit gebeurt; resultaten van de grootste klinische trial tot nu toe

Opinie
P.W. de Leeuw
W.H. Birkenhäger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:685-9
Abstract

Voor de behandeling van patiënten met hypertensie beschikken wij tegenwoordig over een groot arsenaal aan bloeddrukverlagende middelen. Daarmee is evenwel nog niet duidelijk met welk van deze men een behandeling het best kan beginnen. Een belangrijk element in de discussie daarover is altijd of van een bepaald medicament of klasse van antihypertensiva een prognostisch gunstig effect is aangetoond. Lange tijd hebben ?-blokkers en diuretica als enige aan dit criterium voldaan en mede gezien de betrekkelijk lage prijs van vooral diuretica genoten deze middelen dan ook de voorkeur in talloze richtlijnen en beleidsadviezen.1 2 In de jaren negentig van de vorige eeuw is evenwel in een aantal grote trials bewezen dat ook remmers van angiotensineconverterend enzym (ACE-remmers) en calciumantagonisten de kans op cardiovasculaire complicaties bij hypertensiepatiënten significant doen afnemen. De onlangs in dit tijdschrift besproken LIFE-trial heeft inmiddels uitgewezen dat ook de angiotensinereceptorantagonist losartan de prognose kan verbeteren.3 4

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Prof.dr.P.W.de Leeuw, internist.

Prof.dr.W.H.Birkenhäger, emeritus hoogleraar inwendige geneeskunde, Rotterdam.

(p.deleeuw@intmed.unimaas.nl).

Contact prof.dr.P.W.de Leeuw (p.deleeuw@intmed.unimaas.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties