Hypertensie en jicht: kies het juiste antihypertensivum
Open

In het kort
16-05-2012
Claudia S. Ootjers en Sander Anten

Waarom dit onderzoek?

Hypertensie en jicht gaan vaak samen. Men vermoedt dat een verminderde uitscheiding van urinezuur bij patiënten met hypertensie hier een rol bij speelt. Diverse antihypertensiva hebben invloed op de serumconcentratie van urinezuur. Onduidelijk is of het risico op jicht hier ook mee samenhangt.

Onderzoeksvraag

Wat is de relatie is tussen verschillende soorten ...