Hypertensie, coronarialijden en stress op het werk

Nieuws
A.J. Kooter
Y.M. Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:780

Stress op het werk kan leiden tot coronaire hartziekte, maar onduidelijk is waardoor dit komt (figuur). Mogelijk is hypertensie een cruciale factor, maar aanwijzingen hiervoor zijn niet eenduidig. In de ‘Whitehall II study’, waarin een grote cohort ambtenaren uit Londen werd opgenomen, is prospectief onderzocht hoe de relatie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties