Hypertensie bij niet-herkende chronische urineretentie

Onderzoek
J.M. Admiraal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1948
Download PDF

Bij chronische urineretentie is de druk in de blaas meestal laag. Bij 5 is deze druk echter hoog. Dat kan leiden tot hydronefrose, achteruitgang van de nierfunctie en hypertensie. Deze vorm van urineretentie is vaak symptoomloos. Ghose en Harindra beschrijven 6 mannen met een onbegrepen hypertensie.1 Zij hadden een verhoogd serumcreatininegehalte en een bij rectaal onderzoek normaal aanvoelende (5) of matig vergrote (1) prostaat. Zij bleken allen een urineretentie te hebben met een hoge druk in de blaas, en een dubbelzijdige hydro-ureter en hydronefrose. Zij hadden hier nagenoeg geen klachten van. Na transurethrale resectie van de prostaat daalde het serumcreatininegehalte, en namen de glomerulaire filtratiesnelheid, de effectieve renale bloedstroom en de natriumuitscheiding toe. De diastolische bloeddruk daalde. Bij 2 patiënten die vóór de prostaatresectie een langdurige en moeilijk te behandelen hypertensie hadden, was de diastolische bloeddruk na 3 maanden gestegen tot de waarden van vóór de resectie.

Secundaire hypertensie bij chronische urineretentie met hoge druk in de blaas is ook door anderen beschreven. De prevalentie en etiologie zijn niet bekend. Waarschijnlijk stijgt de bloeddruk als de retentie van de urine lang bestaat en is er na opheffen van de retentie slechts een tijdelijk herstel als de hypertensie lang aanwezig was. De hypertensie kan worden veroorzaakt door de verminderde nierfunctie of een teveel van natrium of water in het lichaam. Bij één patiënt was het reninegehalte gemeten. Vóór de prostaatresectie was dit sterk verhoogd en na de ingreep daalde het tot een waarde iets boven normaal.

De schrijvers besluiten met de aanbeveling bij patiënten met een onbegrepen hypertensie te denken aan chronische urineretentie met een hoge druk in de blaas, vooral bij mannen ouder dan 50 jaar, ook als zij geen urologische klachten hebben en een bij rectaal onderzoek normaal aanvoelende prostaat. Opheffen van de oorzaak van de retentie zal een gunstig effect kunnen hebben op de hypertensie.

Literatuur
  1. Ghose RR, Harindra V. Unrecognised high pressure chronicretention of urine presenting with systemic arterial hypertension. Br Med J1989; 298: 1626-8.

Gerelateerde artikelen

Reacties