Hyperkaliëmie bij laag-molecuulgewicht heparine

D6040_F0
Wendy van der Heiden
J.J.E. (Bart) Koopman
Natasha M. Appelman-Dijkstra
Paul L. den Exter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6367
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Hyperkaliëmie heeft vaak een iatrogene oorzaak. Om deze oorzaak te achterhalen moet het medicatiegebruik worden nagelopen. Laag-molecuulgewicht heparine (LMWH) is dan niet het eerste middel waaraan gedacht wordt.

Casus

Een 64-jarige man was langdurig opgenomen vanwege een gecompliceerde pancreatitis. Secundair aan de pancreatitis trad een trombose op in de V. lienalis en V. mesenterica superior, waarvoor de patiënt werd behandeld met nadroparine. Tijdens de opname ontstond een acute ernstige hyperkaliëmie. Bij aanvullende analyse wezen de uitslagen op hypoaldosteronisme, wat biochemisch werd bevestigd. Wij stopten de nadroparine, aangezien dit het enige geneesmiddel was dat hypoaldosteronisme veroorzaakt kon hebben. Bij hernieuwde toediening van nadroparine werd opnieuw een snelle stijging van de serumkaliumconcentratie gezien, wat onze werkdiagnose aannemelijk maakte.

Conclusie

Bij een hyperkaliëmie moet het gebruik van LMWH als oorzaak overwogen worden. Vooral bij patiënten met risicofactoren is het raadzaam om de serumkaliumconcentratie te controleren wanneer zij met een vorm van heparine behandeld worden.

Auteursinformatie

LUMC, Leiden. Afd. Interne Geneeskunde: drs. W. van der Heiden, anios (thans: aios interne geneeskunde, Haga ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Den Haag); dr. J.J.E. Koopman, aios; dr. P.L. den Exter, internist-vasculair geneeskundige (tevens: afd. Trombose en Hemostase). Afd. Endocrinologie: dr. N.M. Appelman-Dijkstra, internist-endocrinoloog.

Contact P.L. den Exter (p.l.den_exter@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Wendy van der Heiden ICMJE-formulier
J.J.E. (Bart) Koopman ICMJE-formulier
Natasha M. Appelman-Dijkstra ICMJE-formulier
Paul L. den Exter ICMJE-formulier
Pseudohyperkaliëmie: klinische chemie voor clinici
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties