Hypercalciëmie na een hyperkaliëmie

Een paar nieren gemaakt van waterdruppels.
David M. de Groot
Lisanne Beugelink
Ronald W. van Etten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6274
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij patiënten met een chronische nierinsufficiëntie komt hyperkaliëmie vaak voor. Aangezien deze elektrolytstoornis potentieel gevaarlijk is, wordt hyperkaliëmie vaak behandeld met een kaliumverlagend middel, zoals calciumpolystyreensulfonaat. Een van de bijwerkingen van calciumpolystyreensulfonaat is hypercalciëmie. Daarbij is de stijging van de serumcalciumconcentratie meestal gering.

Casus

Wij zagen een 68-jarige man met nierfalen die werd behandeld met 80 g calciumpolystyreensulfonaat per dag. De patiënt had klachten van een droge mond, dorst en algehele malaise. De serumcalciumconcentratie was 3,25 mmol/l (referentiewaarde: 2,15-2,55). Bij uitgebreide analyse vonden wij geen afwijkingen. Pas nadat wij alle differentiële diagnoses hadden uitgesloten, stelden wij vast dat de hypercalciëmie het gevolg was van het gebruik van calciumpolystyreensulfonaat.

Conclusie

Hypercalciëmie is een bijwerking van calciumpolystyreensulfonaat. Daarbij is de stijging van de serumcalciumconcentratie meestal licht. Soms verloopt de hypercalciëmie ernstig. Kennis van de samenstelling van geneesmiddelen kan bijwerkingen en onnodig aanvullend onderzoek voorkomen.

Auteursinformatie

Amphia, afd. Interne Geneeskunde, Breda: D.M. de Groot, BSc, coassistent (tevens: Erasmus Universiteit, faculteit Geneeskunde, Rotterdam); drs. L. Beugelink, aios; dr. R.W. van Etten, internist-nefroloog.

Contact R.W. van Etten (rvanetten@amphia.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
David M. de Groot ICMJE-formulier
Lisanne Beugelink ICMJE-formulier
Ronald W. van Etten ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties