Hydrochloorthiazide en huidkanker

Klinische praktijk
Rik H.G. Olde Engberink
Niels V. van der Hoeven
A.H. (Koos) Zwinderman
Bert-Jan H. van den Born
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3755
Abstract

Casus

Op uw spreekuur ziet u een 72-jarige man voor bloeddrukcontrole na een doorgemaakt herseninfarct. Omdat de bloeddruk zowel thuis als op uw spreekuur te hoog is, voegt u hydrochloorthiazide toe aan de bloeddrukmedicatie. Een paar dagen later wordt u gebeld door zijn dochter. Zij heeft gehoord dat hydrochloorthiazide kan leiden tot huidkanker. Zij is verontwaardigd dat u een middel dat kanker kan veroorzaken heeft voorgeschreven aan haar vader. Dient het gebruik van hydrochloorthiazide gezien het verhoogde risico op huidkanker inderdaad te worden ontraden?

Met bijna 700.000 gebruikers is het thiazidediureticum hydrochloorthiazide het meest voorgeschreven antihypertensivum in Nederland.1 Het kan als monotherapie worden voorgeschreven maar wordt ook in veel combinatiepreparaten gebruikt. In de NHG-standaard ‘Cardiovasculair risicomanagement’ en de nieuwe Europese hypertensierichtlijn zijn thiazidediuretica eerste keus voor de behandeling van hypertensie. Het bericht dat hydrochloorthiazide gerelateerd is aan huidkanker en verantwoordelijk is voor 10% van de gevallen van huidkanker in…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam. Afd. Inwendige Geneeskunde: dr. R.H.G. Olde Engberink en dr. N.V. van der Hoeven, aiossen interne geneeskunde; dr. B.J.H. van den Born, internist-vasculair geneeskundige. Afd. Epidemiologie, Biostatistiek en Bioinformatica: prof.dr. A.H. Zwinderman, epidemioloog en biostatisticus.

Contact R.H.G. Olde Engberink (r.h.oldeengberink@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rik H.G. Olde Engberink ICMJE-formulier
Niels V. van der Hoeven ICMJE-formulier
A.H. (Koos) Zwinderman ICMJE-formulier
Bert-Jan H. van den Born ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties