Trends, oorzaken, aanpak en gevolgen van de huidkankerepidemie in Nederland en Europa

Klinische praktijk
E. de Vries
H. van der Rhee
J.W.W. Coebergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1108-15
Abstract

Samenvatting

- De incidentie van de drie belangrijkste vormen van huidkanker is de afgelopen decennia in hoog tempo toegenomen: voor basalecelcarcinoom met 2,4 bij mannen en 3,9 bij vrouwen per jaar, voor melanoom met 3,9 en 3,1 en voor plaveiselcelcarcinoom met 1,2 en 3,4.

- Sterftecijfers namen minder snel toe, voor melanoom werd een toename van 1,8 per jaar waargenomen en voor plaveiselcelcarcinoom was er een afname van 1,9 per jaar.

- Er lijken stabilisaties in sterfte van melanoom op te treden in de jonge leeftijdsgroepen, maar de sterfte bij oudere mannen neemt onverminderd toe.

- Mogelijke oorzaken van de toenamen zijn overmatige blootstelling aan ultraviolette straling, immunosuppressie en virussen.

- Tijdige opsporing biedt nog altijd de beste kans op genezing. Screening van oudere mannen op melanoom is te overwegen.

- Door de stijgende incidentie en verbeterde overleving zijn er in de toekomst meer nieuwe patiënten met huidkanker te verwachten. Problemen in het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van preventieve en curatieve zorg zijn te voorkomen door tijdig de menskrachtplanning aan te passen, het medisch beleid efficiënter te maken en meer gebruik te maken van nieuwe technische mogelijkheden, zoals dermatoscopie.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1108-15

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Mw.dr.E.de Vries, epidemioloog.

HagaZiekenhuis, locatie Leyenburg, afd. Dermatologie, Den Haag.

Hr.dr.H.van der Rhee, dermatoloog.

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven.

Hr.prof.dr.J.W.W.Coebergh, sociaal geneeskundige en epidemioloog.

Contact mw.dr.E.de Vries (e.devries@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties