H.Verbiest-prijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1767

Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen roept kandidaten op om mee te dingen naar de H. Verbiest-prijs. Zij die namen willen noemen van kandidaten worden eveneens uitgenodigd te reageren. De Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen stelt elke twee jaar een wetenschappelijke aanmoedigingsprijs ter beschikking. De prijs vernoemd naar prof.dr.H.Verbiest, in leven hoogleraar Neurochirurgie te Utrecht, bestaat uit een geldsom ter waarde van ƒ 5000,- en een kunstvoorwerp met oorkonde. De prijs zal worden uitgereikt aan een neurochirurg in opleiding dan wel een jonge neurochirurg die na 1996 is geregistreerd bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie.

Ter beoordeling voor de toekenning…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties