Prijs prof.dr. Raymond van den Bergh 2006

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2197-8

Prof.dr. Raymond van den Bergh, emeritus hoogleraar Neurologie en Neurochirurgie aan de Katholieke Universiteit Leuven, stichter en erevoorzitter van de Vereniging van Vlaamse Zenuwartsen, heeft in 2003, onder auspiciën van de vereniging, een driejaarlijkse prijs in het leven geroepen met het oog op de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek in de neuro­logie, de neurochirurgie en de psychiatrie. Aanverwante neurowetenschappen, waaronder bij voorkeur de neuro-anatomie, komen eveneens in aanmerking.

De prijs zal een oorspronkelijke verhandeling bekronen op één van de bovengenoemde gebieden. De kandidaten moeten arts zijn en hun onderzoek tenminste gedeeltelijk uitgevoerd hebben in Vlaanderen. Het ingediende werk mag niet…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties