Humane spongiforme encefalopathieën in Nederland

Klinische praktijk
Maaike Schuur
Casper Jansen
Annemieke J.M. Rozemuller
Willem A. van Gool
Cornelia M. van Duijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A173
Abstract

Samenvatting

De registratie van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is centraal gecoördineerd in Nederland sinds 1997. Per jaar worden circa 35 meldingen gedaan.

Alle patiënten met een mogelijke, waarschijnlijke of definitieve diagnose worden geregistreerd in een Europese database.

Recent zijn er in het Verenigd Koninkrijk patiënten gediagnosticeerd met een transfusiegerelateerde vorm van CJD. In Nederland is dit tot op heden nog niet voorgekomen.

Het blijft belangrijk patiënten met CJD te herkennen en centraal te registreren.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Landelijk Registratie Prionziekten, Rotterdam.

Afd. Epidemiologie: drs. M. Schuur, arts-onderzoeker (tevens: afd. Neurologie); prof.dr. C.M. van Duijn, genetisch epidemioloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nederlands Surveillance Centrum voor Prionziekten, afd. Pathologie, Utrecht.

Drs. C. Jansen, arts in opleiding tot patholoog; prof.dr. A.J.M. Rozemuller, neuropatholoog.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Landelijke Registratie Prionziekten, afd. Neurologie, Amsterdam.

Prof.dr. W.A. van Gool, neuroloog.

Contact prof.dr. C.M. van Duijn (c.vanduijn@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Meer informatie: www.epib.nl/geneticepi/cjd, www.rivm.nl/cib/infectieziekten en www.umcutrecht.nl/subsite/pathology/Diagnostics/CJD--Creutzfeldt-Jakobs-Disease.htm.
Verder:
Landelijke Registratie Prionziekten, afdeling Epidemiologie, Erasmus MC, Rotterdam, telefoon: 010-7043391/010-7043365.
Surveillance Centrum voor Prionziekten, afdeling Pathologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht, telefoon: 088-7557659.
Academisch Medisch Centrum, afdeling Neurologie, Amsterdam.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: het Landelijk Registratiecentrum Prionziekten wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Aanvaard op 26 maart 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties