Huisartsenklinieken in de grote stad vormen mogelijk een bruikbaar alternatief in de zorg voor (hoog)bejaarde patiënten

Onderzoek
E.P. Moll van Charante
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1612-3

Op zichzelf staande huisartsenklinieken (GP-units) zijn ziekenboegen die geleid worden door verpleegkundigen en direct toegankelijk zijn voor opnamen door huisartsen. Ofschoon ze geen nieuw verschijnsel vormen in Groot-Brittannië, zijn ze betrekkelijk zeldzaam in verstedelijkte gebieden en grote steden. De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor deze intermediaire zorgvorm…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties