Houd rekening met diversiteit onder patiënten

Hospicezorg voor mensen met een migratieachtergrond

Oude patiënt in bed
Bahar Golchehr
Maria E.T.C. van den Muijsenbergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7550
Abstract

Wat zijn de kenmerken van hospicepatiënten in Nederland? Uit recent onderzoek naar deze vraag bleek dat mensen met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd zijn in de populatie van hospicepatiënten. Daar zijn verschillende verklaringen voor.

Zijn er verschillen tussen patiënten die zijn opgenomen in de verschillende typen hospices in Nederland? Op die vraag probeerden De Graaf en collega’s een antwoord te geven aan de hand van patiëntendossiers uit 2017-2018 in een aselecte steekproef van 51 hospices. In hun retrospectieve cohortstudie includeerden zij 803 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 76,1 jaar, van wie 3% geïdentificeerd werd als patiënten van ‘niet oorspronkelijk Nederlandse cultuur’ (‘non-Dutch cultural background’).1 De studie verschaft interessante gegevens over de diagnose en de fysieke, psychische en spirituele behoeften van de populatie die is opgenomen in een hospice. Elders in het NTvG staat een beknopte weergave van de onderzoeksopzet en de resultaten.2

In dit commentaar willen we stilstaan bij de conclusie van de onderzoekers dat patiënten met een oorspronkelijk niet-Nederlandse culturele achtergrond ondervertegenwoordigd waren, en hun aanbeveling voor toekomstig beleid om hospicezorg voor deze groep te faciliteren. Wij beschrijven enkele mogelijke…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: dr. B. Golchehr, huisarts; prof.dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh, huisarts.

Contact B. Golchehr (Bahar.golchehr@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Beide auteurs zijn verbonden aan Coding, het collectief voor diversiteit en inclusie in de geneeskunde.

Auteur Belangenverstrengeling
Bahar Golchehr ICMJE-formulier
Maria E.T.C. van den Muijsenbergh ICMJE-formulier
Kenmerken van hospicepatiënten in Nederland
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties