Kenmerken van hospicepatiënten in Nederland

Oude patiënt in bed
Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7374

Waarom dit onderzoek?

In Nederland wordt hospicezorg geboden in bijna-thuishuizen (BTH’s), high-carehospices (HCH’s) en palliatieve units (PU’s), met elk een andere organisatie van zorg: van volledig door getrainde vrijwilligers geleverde zorg met ondersteuning door zorgprofessionals (BTH), tot professionele, gespecialiseerde zorg met hulp van getrainde vrijwilligers (HCH en PU). Mogelijk zijn…

Auteursinformatie

Contact N.J. Elbert (niels_elbert@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Niels J. Elbert ICMJE-formulier
Hospicezorg voor mensen met een migratieachtergrond
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties