Medische tuchtcolleges over het niet-pluisgevoel

Horen artsen intuïtie van patiënten serieus te nemen?

Perspectief
Ulrike M. Schuck
Margje W.J. van de Wiel
Geert Jan Dinant
C.F. (Erik) Stolper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4884
Abstract

Medische tuchtcolleges behandelen geregeld casussen waarin de ongerustheid van patiënten of hun familieleden een rol speelt. De uitspraken laten zien dat de colleges de intuïtie van de patiënt belangrijk vinden.

Samenvatting

Nederlandse medische tuchtcolleges beschouwen het pluis- of niet-pluisgevoel van artsen als behorend tot de professionele standaard. In de internationale literatuur zijn enkele aanwijzingen dat het intuïtieve gevoel van ongerustheid van patiënten of hun familieleden kan bijdragen aan adequate diagnostiek. Wat is de kijk van de tuchtcolleges daarop? Een zoekopdracht in de databank van tuchtcolleges (2010-2017) leverde 55 uitspraken op waarin de zoekterm ‘ongerust’ was gerelateerd aan een patiënt, familielid of partner en 51 uitspraken waarin de term ‘bezorgd’ was gerelateerd aan een patiënt, familielid of partner. Uit de uitspraken van de tuchtcolleges blijkt dat deze van oordeel zijn dat artsen de ongerustheid en bezorgdheid van de patiënt bespreekbaar moeten maken. De colleges vinden ook dat de ongerustheid en bezorgdheid van patiënten of hun familieleden expliciet moeten worden meegewogen in de medische beslissing over de klacht en zo nodig tot nader onderzoek moeten leiden. Dit laatste sluit aan bij de internationale literatuur.

Auteursinformatie

Contact Universiteit Maastricht, School for Public Health and Primary Care, vakgroep Huisartsgeneeskunde: drs. U.M. Schuck, basisarts; prof.dr. G.J. Dinant, huisarts; dr. C.F. Stolper, huisarts-onderzoeker (cf.stolper@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Meer informatie over het onderzoek naar het pluis-/niet-pluisgevoel bij huisartsen en specialisten vindt u op www.gutfeelingsingeneralpractice.eu.

Auteur Belangenverstrengeling
Ulrike M. Schuck ICMJE-formulier
Margje W.J. van de Wiel ICMJE-formulier
Geert Jan Dinant ICMJE-formulier
C.F. (Erik) Stolper ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties