Horen artsen intuïtie van patiënten serieus te nemen?

Medische tuchtcolleges over het niet-pluisgevoel
Perspectief op onderzoek
23-07-2020
Ulrike M. Schuck, Margje W.J. van de Wiel, Geert Jan Dinant en C.F. (Erik) Stolper

Medische tuchtcolleges behandelen geregeld casussen waarin de ongerustheid van patiënten of hun familieleden een rol speelt. De uitspraken laten zien dat de colleges de intuïtie van de patiënt belangrijk vinden.

Samenvatting

Nederlandse medische tuchtcolleges beschouwen het pluis- of niet-pluisgevoel van artsen als behorend tot de professionele standaard. In de internationale literatuur zijn enkele aanwijzingen dat het intuïtieve gevoel van ongerustheid van patiënten of hun familieleden kan bijdragen aan adequate diagnostiek. Wat is de kijk van de tuchtcolleges daarop? Een zoekopdracht in de databank van tuchtcolleges (2010-2017) leverde 55 uitspraken op waarin de zoekterm ‘ongerust’ was gerelateerd aan een patiënt, familielid of partner en 51 uitspraken waarin de term ‘bezorgd’ was gerelateerd aan een patiënt, familielid of partner. Uit de uitspraken van de tuchtcolleges blijkt dat deze van oordeel zijn dat artsen de ongerustheid en bezorgdheid van de patiënt bespreekbaar moeten maken. De colleges vinden ook dat de ongerustheid en bezorgdheid van patiënten of hun familieleden expliciet moeten worden meegewogen in de medische beslissing over de klacht en zo nodig tot nader onderzoek moeten leiden. Dit laatste sluit aan bij de internationale literatuur.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing