Honderd jaar Gezondheidsraad. VII. Hersenbeïnvloeding in de toekomst

J.N.D. de Neeling
D.C.M. Gersons-Wolfensberger
W.J.G. Hoogendijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2047-50
Abstract

Samenvatting

Ter gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan bracht de Gezondheidsraad een advies uit over toekomstige mogelijkheden tot beïnvloeding van de menselijke hersenen. De Raad voorziet dat in de toekomst ziekten als dementie en de ziekte van Parkinson waarschijnlijk voorkómen zullen kunnen worden of langdurig uitgesteld. De last van veel psychische stoornissen zal door vroegtijdige herkenning en behandeling aanmerkelijk verlicht kunnen worden. Ontwikkelingen zijn voorts te verwachten op het gebied van functieverbetering, farmacotherapie, psychotherapie en elektrostimulatie. De veelbelovende ontwikkelingen gericht op het voorkómen van hersenaandoeningen hebben belangrijke ethische en maatschappelijke implicaties die blijvende aandacht behoeven.

Auteursinformatie

Gezondheidsraad, Postbus 16.052, 2500 BB Den Haag.

Dr.J.N.D.de Neeling, epidemioloog; mw.D.C.M.Gersons-Wolfensberger, arts; dr.W.J.G.Hoogendijk, psychiater.

Contact dr.J.N.D.de Neeling (nico.de.neeling@gr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties