Hoge prevalentie van vitamine D-deficiëntie in Zuidwest-Nederland
Open

Onderzoek
21-04-2015
Leandra J.M. Boonman-de Winter, Arjan Albersen, Karin Mohrmann, Carla M.A.C. Bakx-van Baal, Dirk W. Meijer Timmerman Thijssen en J.P.H.M. (Hans) Bressers

Auteursinformatie

SHL-Groep, Etten-Leur.

Drs. L.J.M. Boonman-de Winter, epidemioloog; drs. A. Albersen (thans: afd. Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, LUMC) en dr. K. Mohrmann, klinisch chemici; C. Bakx-van Baal, medisch biochemisch analist; drs. D.W. Meijer Timmerman Thijssen, arts; drs. J.P.H.M. Bressers, huisarts en doseerarts trombosedienst.

Contactpersoon: Drs. L.J.M. Boonman-de Winter (L.Boonman@shl-groep.nl).

Verantwoording

De firma Roche Diagnostics Nederland B.V leverde de analysekits tegen gereduceerd tarief. Het onderzoek werd gesponsord door SHL-groep.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Leandra J.M. Boonman-de WinterICMJE-formulier
Arjan AlbersenICMJE-formulier
Karin MohrmannICMJE-formulier
Carla M.A.C. Bakx-van BaalICMJE-formulier
Dirk W. Meijer Timmerman ThijssenICMJE-formulier
J.P.H.M. (Hans) BressersICMJE-formulier