Hoge prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren bij patiënten behandeld wegens coronaire hartziekte

Onderzoek
J.W. Deckers
T.F.M. van Berkel
F. Post
W.J. Remme
M.J. Veerhoek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2737-42
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vaststellen van de prevalentie van risicofactoren bij patiënten met coronaire ziekte en het beschrijven van de registratie en de behandeling.

Opzet

Descriptief.

Methoden

Het beschreven onderzoek maakte deel uit van een onderzoek in 9 regio's van Europese landen. Het Nederlandse deel werd verricht in de Rijnmond-regio. Van patiënten jonger dan 71 jaar, die tenminste 6 maanden tevoren opgenomen waren in verband met een coronaire bypassoperatie, percutane transluminale coronaire angioplastiek, een hartinfarct of instabiele angina pectoris werden gegevens verzameld over de registratie en behandeling van coronaire risicofactoren voor en na de cardiale gebeurtenis vanuit de medische status en lichamelijk en aanvullend poliklinisch onderzoek.

Resultaten

Er werden 387 patiënten onderzocht met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 60 jaar, van wie 25 vrouwen. Van de patiënten rookte 32, had 19 overgewicht (Quetelet-index > 30 kg/m2), had 46 matige hypertensie (systolische bloeddruk > 140 mmHg of diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg) en 8 ernstige hypertensie (systolische bloeddruk > 180 mmHg of diastolische bloeddruk > 105 mmHg), had 34 een serumcholesterolconcentratie > 5,5 mmol/l en 11 een van > 6,5 mmol/l, had 10 diabetes mellitus en 44 een positieve familieanamnese voor coronaire hartziekten. Als cardiovasculaire medicatie gebruikte 78 plaatjesaggregatieremmers, 47 β-receptorblokkers, 36 antilipaemica en 27 angiotensine-converterend-enzym(ACE)-remmers. Van de patiënten gebruikte 47 minder dan 3 verschillende cardiovasculaire geneesmiddelen, terwijl 10 meer dan 5 verschillende middelen gebruikte.

Conclusie

De prevalentie van risicofactoren bij patiënten met coronaire hartziekte is hoog. Dit betekent dat er een aanzienlijk potentieel is voor het terugbrengen van morbiditeit en sterfte.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Thoraxcentrum, afd. Cardiologie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Dr.J.W.Deckers, cardioloog; mw.T.F.M.van Berkel, arts-onderzoeker; F.Post, verpleegkundige.

Julius Centrum voor Patiëntgebonden Onderzoek, Utrecht.

Dr.W.J.Remme, cardioloog.

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Cardiologie, Rotterdam.

M.J.Veerhoek, cardioloog.

Contact dr.J.W.Deckers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties