Cardiovasculaire risicofactoren bij patiënten behandeld wegens coronaire hartziekte: toegenomen medicatiegebruik in de regio Rijnmond in 1999 vergeleken met 1995/'96

Onderzoek
J.W. Deckers
Chr. Jansen
W.J.M. Scholte op Reimer
H. Boersma
M.J. Veerhoek
J. Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1209-13
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vaststellen van de prevalentie en de behandeling van risicofactoren bij patiënten met coronaire hartziekte en het vergelijken van deze gegevens met die van 4 jaar eerder.

Opzet

Retrospectief.

Methode

Van de patiënten ≤ 70 jaar die tenminste 6 maanden tevoren, in de periode 1 januari 1997-28 februari 1999, in de regio Rijnmond opgenomen waren geweest vanwege een coronaire-bypassoperatie, percutane transluminale coronaire angioplastiek, hartinfarct of instabiele angina pectoris werden gegevens verzameld uit het medisch dossier over de belangrijkste cardiovasculaire risicofactoren en de behandeling daarvoor, en werd poliklinisch de aanwezigheid van deze risicofactoren, het naleven van leefstijladviezen en het gebruik van medicatie nagegaan. De resultaten werden vergeleken met die van een vergelijkbaar onderzoek dat 4 jaar eerder in dezelfde regio plaatsvond.

Resultaten

Het onderzoek vond plaats bij 357 patiënten, van wie 26 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar. Van hen rookte 29, was 78 te zwaar (Quetelet-index: > 24,9 kg/m2), had 52 hypertensie (systolische bloeddruk: ≥ 140 mmHg of diastolische bloeddruk: ≥ 90 mmHg) en had 43 een cholesterolconcentratie > 5 mmol/l. De gemiddelde cholesterolconcentratie bedroeg 5,0 mmol/l. Plaatjesaggregatieremmers of orale anticoagulantia werden gebruikt door 97 (4 jaar eerder: 86), cholesterolverlagende therapie door 77 (36), bètablokkers door 48 (47) en angiotensineconverterend-enzym(ACE)-remmers door 38 (27). De noodzaak tot energetische beperking, zoutreductie en gebruik van meer vis was bij respectievelijk 29, 50 en 40 van de patiënten bekend. Het percentage patiënten met overgewicht nam toe van 71 naar 78 en het percentage met ernstig overgewicht van 19 naar 28.

Conclusie

De behandeling van de belangrijkste cardiovasculaire risicofactoren was aanzienlijk verbeterd. Obesitas kwam vaker voor.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Thoraxcentrum, afd. Cardiologie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Dr.J.W.Deckers, cardioloog-epidemioloog; Chr.Jansen, verpleegkundige; mw.dr.W.J.M.Scholte op Reimer, verpleegkundige-epidemioloog; dr.ir.H.Boersma, klinisch epidemioloog.

St. Franciscus Gasthuis, afd. Cardiologie, Rotterdam.

M.J.Veerhoek, cardioloog.

Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, locatie Zuider, afd. Cardiologie, Rotterdam.

Dr.J.Vos, cardioloog.

Contact dr.J.W.Deckers (deckers@card.azr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties