Hoge bloeddruk en sterfte bij ouderen: wat zegt de loopsnelheid?

Opinie
Majon Muller
Andrea B. Maier
Yvo M. Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5801
Abstract

Al tientallen jaren heerst er controverse over de rol van hypertensie als risicofactorbij oudere patiënten, een populatie waarin de prevalentie van hypertensie juist het hoogst is. Ook over het al dan niet behandelen van ouderen met hoge bloeddruk bestaat verschil van inzicht. Een belangrijke rol in dit debat spelen tegenstrijdige gegevens afkomstig uit zowel observationele als gerandomiseerde studies. Een recente studie in Archives of Internal Medicine suggereert dat loopsnelheid, als maat voor ‘frailty’– dat het best vertaald kan worden als ‘kwetsbaarheid’ – een cruciale rol speelt in het verband tussen hypertensie en sterfte bij ouderen. Mogelijk kan de loopsnelheid dus gebruikt worden bij beslissingen in de spreekkamer.1

Loopsnelheid als indicator voor kwetsbaarheid

De onderzoekers van de studie in Archives of Internal Medicine vonden dat bij de vitale ouderen, met een relatief hoge loopsnelheid, een hoge bloeddruk leidt tot een grotere sterftekans, zoals dat ook in de algemene populatie geldt…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. M. Muller, internist-geriater; dr. A.B. Maier, internist-ouderengeneeskunde; prof.dr. Y.M. Smulders, internist.

Contact dr. M. Muller (m.muller@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: er zijn belangen gemeld (zie www.ntvg.nl, zoeken op A5801; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 december 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Majon Muller ICMJE-formulier
Andrea B. Maier ICMJE-formulier
Yvo M. Smulders ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties