Een kritische blik op streefwaarden

Welke bloeddruk bij kwetsbare oudere patiënten?

Een verzorger die bloeddruk meet bij oudere
Jurgen A.H.R. Claassen
Edo Richard
Simon P. Mooijaart
Eric P. Moll van Charante
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7334
Abstract

Samenvatting

Bij kwetsbare ouderen met hypertensie speelt niet alleen een risico op overbehandeling, maar ook op onderbehandeling. De volgende overwegingen spelen mee om te komen tot een individueel behandelbesluit: (a) de risico’s van hypertensie versus de effecten van behandeling; (b) welke streefwaarde nastreven?; (c) de mate van veerkracht of juist kwetsbaarheid van de patiënt; (d) een weging van de tegenstrijdige boodschappen vanuit de onderzoeksliteratuur over hypertensie bij ouderen; (e) kennis over de fysiologie van de oudere patiënt; en (f) het behandeldoel en behandelperspectief, zowel vanuit arts als patiënt bezien. Aan de hand van een casus bespreken we het bewijs voor zowel baten als risico’s van behandeling met antihypertensiva. Gedegen onderzoek bij kwetsbare ouderen ontbreekt, maar uit de literatuur concluderen we dat de winst van behandeling vaak wordt onderschat, terwijl de vermeende risico’s vaak worden overschat. We geven een pragmatisch behandeladvies, waarin we de doelen en voorkeuren van de patiënt en niet-medicamenteuze opties meewegen.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen, afd. Klinische Geriatrie en Donders Center for Medical Neuroscience: dr. J.A.H.R. Claassen, klinisch geriater (tevens: dept. Cardiovascular Sciences, University of Leicester, Honorary Visiting Professor); afd. Neurologie, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour: prof.dr. E. Richard, neuroloog. Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, subafd. Ouderengeneeskunde, Leiden: prof.dr. S.P. Mooijaart, internist ouderengeneeskunde. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Huisartsgeneeskunde en afd. Public & Occupational Health, Amsterdam: prof.dr. E.P. Moll van Charante, huisarts en senior onderzoeker.

Contact J.A.H.R. Claassen (jurgen.claassen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jurgen A.H.R. Claassen ICMJE-formulier
Edo Richard ICMJE-formulier
Simon P. Mooijaart ICMJE-formulier
Eric P. Moll van Charante ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties