Hoesten door angiotensine converterende enzym (ACE)-remmers

Nieuws
C.J. Rübsaam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:835

Sinds enige jaren is het bekend dat een persisterende droge hoest kan voorkomen als bijwerking van captopril en enalapril. Nieuwzeelandse onderzoekers rapporteerden over 31 patiënten die van deze bijwerking last hadden.1 Deze waren opgespoord in het kader van het in dat land bestaande programma voor intensieve bewaking van nieuwe…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties