Angiotensine converting enzyme-remmers
Open

21-04-1988
P.E. de Jong

Angiotensine converting enzyme(ACE)-remmers hebben zich een aparte plaats verworven binnen de groep van bloeddrukverlagende middelen. Dit is niet alleen te danken aan hun goede werkzaamheid, doch ook aan het specifieke werkingsmechanisme.12 Na de komst van de eerste ACE-remmer – captopril – in 1980, en de tweede – enalapril – in 1984, worden deze middelen steeds vaker voorgeschreven. Binnenkort zullen nog andere ACE-remmers – zoals lisinopril en ramipril – worden geïntroduceerd, en vermoedelijk zullen er nog vele andere volgen. Het indicatiegebied van ACE-remmers beperkt zich niet alleen tot hypertensie, doch breidt zich ook uit tot decompensatio cordis.

In dit overzicht zal op de plaats van de ACE-remmers bij deze ziektebeelden worden ingegaan, waarbij tevens de eventuele voor- en nadelen ten opzichte van de andere bloeddrukverlagende middelen zullen worden besproken.

WERKINGSMECHANISME

Aangezien ACE-remmers ingrijpen in het renine-angiotensine-aldosteronsysteem, is een summiere beschrijving ervan vereist. Dit systeem speelt een belangrijke ...