Analyse van marketingmaterialen in de huisartsenpraktijk

Hoe worden nieuwe geneesmiddelen gepromoot?

Illustratie van een luidspreker met allerlei verschillende medische symbolen.
Marloes Dankers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6754

Achtergrond en het waarom van de studie

Nieuwe geneesmiddelen voor de eerstelijnszorg worden op diverse manieren gepromoot vanuit de farmaceutische industrie. Een van de manieren is het versturen van marketingmaterialen, zoals folders en brochures, naar huisartsen en huisartsenpraktijken. In marketingmaterialen worden diverse beïnvloedingsstrategieën gebruikt om zorgverleners te overtuigen van de meerwaarde van de nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast vermelden deze materialen vaak diverse uitkomstmaten en risicoschattingen om een beeld te geven van de effecten van de nieuwe geneesmiddelen.1 Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de beïnvloedingsstrategieën in marketingmaterialen die huisartsenpraktijken ontvangen.

Vraagstelling

Welke beïnvloedingsstrategieën worden gebruikt in marketingmaterialen die huisartsenpraktijken ontvangen en verschillen deze per geneesmiddel, ziekte en vermelde uitkomstmaten en risicoschattingen?

Opzet van het onderzoek

Voor het onderzoek zoeken we minimaal 20 huisartsenpraktijken die gedurende één maand (1 tot en met 30 juni 2022) alle per post ontvangen marketingmaterialen willen verzamelen. Dit betreft alle folders, brochures en…

Auteursinformatie

Instituut Verantwoord Medicijngebruik, Utrecht: drs. M. Dankers, apotheker en onderzoeker (tevens: Research Institute of Pharmacy, Rijksuniversiteit Groningen).

Contact M. Dankers (m.dankers@ivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Het ICMJE-formulier met de belangenverklaring van de auteur is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marloes Dankers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties