Een perspectief op risicocommunicatie

Hoe vergroot je de kans dat je begrepen wordt?

Illustratie van een driedimensionaal procentteken. Bovenop het symbool staat een persoon met een luidspreker.
Daniëlle R.M. Timmermans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6719
Abstract

Samenvatting

Risicocommunicatie wordt vaak gezien als het in lekentaal samenvatten van de resultaten van epidemiologisch onderzoek, waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze informatie voldoende is voor burgers om tot afgewogen keuzes te komen. Veel mensen hebben echter moeite om de getallen waarin risico’s worden uitgedrukt te begrijpen en er betekenis aan te geven. Mensen hebben doorgaans ook geen epidemiologische kijk op hun gezondheid, maar hanteren hun eigen ervaringen en ideeën over gezondheid en ziekte; die zijn bepalend voor hoe ze informatie begrijpen. Andere aspecten spelen een rol dan alleen de kans op en de ernst van een negatieve gebeurtenis, zoals een ziekte. Het is dan niet verwonderlijk dat burgers soms andere keuzes maken dan zorgprofessionals. Voor effectieve risicocommunicatie is het belangrijk deze informatie te communiceren in begrijpelijke numerieke ‘formats’, zoals de weergave ‘1 op de 10’. Maar dit is niet genoeg. Effectieve risicocommunicatie gaat ook over het aansluiten bij de risicoperceptie van burgers en patiënten.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, afd. Sociale Geneeskunde: prof. dr. D.R.M. Timmermans, psycholoog.

Contact D.R.M. Timmermans (drm.timmermans@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Public Health

Gerelateerde artikelen

Reacties