Hoe stelt een arts de dood vast?

Stand van zaken
07-10-2019
Samuel Heuts, Tineke J. Wind, Michael A. Kuiper, Wilma L.J.M. Duijst-Heester en Walther N.K.A. van Mook

Auteursinformatie

Maastricht UMC+, Maastricht. Afd. Cardiothoracale Chirurgie: dr. S. Heuts, aios cardiothoracale chirurgie. Hart+Vaat Centrum: dr. T.J. Wind, onderzoeker. Afd. Intensive Care: prof.dr. W.N.K.A. van Mook, internist-intensivist (tevens: School of Health Professions Education, faculteit Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht). Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Intensive Care, Leeuwarden: dr. M.A. Kuiper, neuroloog-intensivist. Maastricht University, faculteit Rechtsgeleerdheid, afd. Strafrecht en Criminologie, Maastricht: prof.mr.dr. W.L.J.M. Duijst-Heester, forensisch arts en jurist.

Contact: S. Heuts (sam.heuts@mumc.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Samuel HeutsICMJE-formulier
Tineke J. WindICMJE-formulier
Michael A. KuiperICMJE-formulier
Wilma L.J.M. Duijst-HeesterICMJE-formulier
Walther N.K.A. van MookICMJE-formulier