Ethische aspecten van centrale normotherme regionale perfusie

Hoe behoud je een donorhart na circulatoir overlijden?

Hart uit papier uitgesneden met rode achtergrond
Selma E. Kaffka genaamd Dengler
Mats T. Vervoorn
Marjan Brouwer
J.J.M. (Hans) van Delden
Jeroen de Jonge
Niels P. van der Kaaij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6602
Abstract

Samenvatting

  • Het is in meerdere landen mogelijk om bij harttransplantatie na circulatoir overlijden van de donor normotherme perfusie van het uitgenomen donorhart toe te passen.
  • Centrale normotherme regionale perfusie (cNRP) houdt in dat de circulatie in de donor na circulatoir overlijden met een extracorporeel ‘life support’-systeem op gang wordt gebracht. Dit geeft mogelijk een betere 1-jaarsoverleving en kostenreductie dan normotherme perfusie van een uitgenomen hart.
  • Het op gang brengen van de circulatie in een zojuist circulatoir overleden donor is mogelijk controversieel.
  • De beschreven voordelen van cNRP zijn ons inziens aanleiding om te overwegen deze methode in Nederland toe te passen. Daarbij is van belang dat een debat gevoerd wordt over de ethische en emotionele aspecten.
  • In dit artikel beschrijven wij argumenten voor en tegen cNRP om het debat over cNRP in Nederland op gang te brengen.
Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht, afd. Cardiothoracale Chirurgie: drs. S.E. Kaffka genaamd Dengler, aios cardiothoracale chirurgie; drs. M.T. Vervoorn, arts-onderzoeker; M. Brouwer, physician assistant; dr. N.P. van der Kaaij, cardiothoracaal chirurg; Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde: prof.dr. J.J.M. van Delden, medisch ethicus en niet-praktiserend specialist ouderengeneeskunde. Erasmus MC, Transplantatie Instituut, afd. Heelkunde, Rotterdam: dr. J. de Jonge, transplantatie- en hepatobiliair chirurg.

Contact S.E. Kaffka genaamd Dengler (s.e.kaffkagenaamddengler@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Selma E. Kaffka genaamd Dengler ICMJE-formulier
Mats T. Vervoorn ICMJE-formulier
Marjan Brouwer ICMJE-formulier
J.J.M. (Hans) van Delden ICMJE-formulier
Jeroen de Jonge ICMJE-formulier
Niels P. van der Kaaij ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties