Hoe nadelig was het effect van de covid-19-pandemie op de traumazorg?

Plattegrond van Nederland in rood-wit-blauw. Bovenop staat een ziekenhuisbed.
Korné Jellema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6982
Abstract

Elders in het NTvG laten onderzoekers zien wat de gevolgen van de covid-19-pandemie waren voor ernstig gewonde patiënten in Nederland. Zij suggereren dat deze patiënten tijdens de pandemie niet altijd de IC-zorg hebben ontvangen die geïndiceerd was. Hoe terecht is die conclusie?

De covid-19-pandemie heeft een aantal veranderingen in de zorg teweeggebracht. Binnen en buiten de spreekkamer heeft een versnelde introductie van digitale hulpmiddelen plaatsgevonden, is hoognodige zorg af- en opgeschaald en bemerkten we de problemen rond het kraptemodel op de Intensive Care (IC). Alhoewel de covid-19-pandemie ons werken op dagelijkse basis op velerlei wijzen heeft veranderd, is dat zeker niet in alle gevallen negatief geweest.

Afname in IC-opnames, toename in mortaliteit

Door diverse ontwikkelingen heeft Nederland een relatief laag aantal IC-bedden. Dat aantal bedroeg in 2020 rond de 7 per 100.000 inwoners; een van de laagste van Europa, hoewel Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk er nog minder hebben.1 Het kraptemodel functioneert goed zolang er geen stormloop is op de zorg, maar in 2018 werd door de griepgolf van dat jaar al stevig aan dit model gerammeld. Het is eenvoudig om achteraf alleen op de nadelen van het kraptemodel te…

Auteursinformatie

Haaglanden Medisch Centrum, afd. Neurologie, Den Haag: dr. K. Jellema, neuroloog.

Contact K. Jellema (k.jellema@haaglandenmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Korné Jellema ICMJE-formulier
Nadelig effect coronapandemie op traumazorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties