Hoe luiden diagnose en therapie bij een chronische Mycoplasma pneumoniae-infectie?

Klinische praktijk
J.W.M. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:100

VRAAG 1. Een van mijn patiënten heeft zich in het kader van de Bijlmerramp in het alternatieve circuit laten onderzoeken. Bij haar werd een chronische Mycoplasma pneumoniae-infectie aangetoond met een laboratoriumonderzoek in Amerika.

Er wordt nu geadviseerd haar te behandelen met, opeenvolgend, azitromycine 500 mg 3 dagen per week gedurende 6 weken, doxycycline 200 mg per dag gedurende 6 weken, en tenslotte ciprofloxacine 500 mg 2 maal per dag gedurende 6 weken. Hierna moet deze gehele cyclus minimaal eenmaal herhaald worden. Als basis voor dit advies wordt een artikel uit Biomedical Therapy meegezonden.1

Zijn deze diagnose en therapie u bekend? Wat kan de ratio zijn achter deze opeenvolging van antibiotica? Kent u resultaten van deze therapie? Welke bijwerkingen en gevaren mogen verwacht worden van deze therapie?

ANTWOORD. Het onderzoek waarover in de vraag gesproken wordt, is een onderzoek naar Mycoplasma fermentans (en dus niet Mycoplasma pneumoniae). Met…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties