Epidemie van luchtweginfecties door Mycoplasma pneumoniae in een instelling voor verstandelijk gehandicapten onderzocht met polymerasekettingreactie op keeluitstrijk

Onderzoek
J.W. Dorigo-Zetsma
M. de Wit
J.S. Timmerman-Náray Szabó
P.M. Schneeberger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1261-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek van de verspreiding van Mycoplasma pneumoniae bij een epidemie van luchtweginfecties in een instelling voor verstandelijk gehandicapten.

Opzet

Descriptief.

Methoden

Van half april tot half september in een bepaald jaar werd de verspreiding van M. pneumoniae in de instelling met behulp van vragenlijsten en laboratoriumonderzoek in kaart gebracht. De laboratoriumdiagnostiek bestond uit een voor M. pneumoniae specifieke polymerasekettingreactie (PCR) op keeluitstrijken, in een beperkt aantal gevallen aangevuld met serologisch onderzoek.

Resultaten

Van 2/36 paviljoens werden 21 bewoners en 26 verzorgenden in het onderzoek betrokken. Er waren inclusief de indexpatiënt 17 personen met klachten van een (recentelijk doorgemaakte) luchtweginfectie (hoesten, malaise en koorts), waarbij in 9 gevallen een M. pneumoniae-infectie kon worden aangetoond. Dit gebeurde bij 5 personen op basis van een positieve PCR-uitslag en bij 4 personen op basis van positieve serologische bevindingen; 2 PCR-positieve personen hadden slechts hoestklachten. In de loop van de onderzoeksperiode werd bij nog eens 2 personen een luchtweginfectie met hoesten, malaise en koorts ten gevolge van M. pneumoniae gediagnosticeerd. Contactonderzoek buiten de instelling bracht geen nieuwe gevallen van M. pneumoniae-infectie aan het licht.

Conclusie

M. pneumoniae kan een epidemie van luchtweginfecties in een instelling voor verstandelijk gehandicapten veroorzaken. Snel aantonen van deze verwekker is mogelijk door het toepassen van een voor M. pneumoniae specifieke PCR en is van belang omdat dan gerichte antibiotische therapie kan worden gegeven en eventueel preventieve maatregelen kunnen worden genomen.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Gezondheidsdienst GGD, Stadsgewest 's-Hertogenbosch.

Mw.M.de Wit, sociaal-verpleegkundige Infectieziektenbestrijding.

De Binckhorst, Rosmalen.

Mw.J.S.Timmerman-Náray Szabó, arts verstandelijk gehandicapten.

Bosch MediCentrum, afd. Medische Microbiologie, 's-Hertogenbosch.

P.M.Schneeberger, arts-microbioloog.

Contact Mw.J.W.Dorigo-Zetsma, arts-microbioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties