De reisbereidheid onderzocht

Hoe lang zijn patiënten bereid te reizen voor medisch-oncologische zorg?

Illustratie
E.C.S. (Elianne) de Boer
Moyke A.J. Versluis
Pauline A.J. Vissers
Marije Slingerland
Brigitte C.M. Haberkorn
Michiel B. de Ruiter
Irene H. Dingemans
Lonneke V. van de Poll-Franse
An K.L. Reyners
A.N. Machteld Wymenga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7989
Abstract

Het aantal mensen met kanker neemt toe. In het Integraal Zorgakkoord wordt concentratie van oncologische zorg en netwerkzorg nagestreefd, waardoor deze patiënten mogelijk verder moeten reizen. Hoe groot is hun bereidheid om dat te doen?

In 2032 zal de incidentie van kanker naar verwachting 156.000 nieuwe diagnoses per jaar bedragen. De medisch-oncologische zorg betreft vaak intensieve en langdurige behandeltrajecten met bijvoorbeeld chemotherapie. Voor deze patiënten kan de concentratie van oncologische zorg allerlei implicaties hebben. Het doel van deze studie was om inzicht te krijgen in hoe lang patiënten bereid zijn te reizen voor hun medisch-oncologische zorg.

Methode

Op 13 en 14 maart 2023 werd op de polikliniek Medische Oncologie van 65 van de 72 Nederlandse ziekenhuizen een flashmob-onderzoek uitgevoerd naar de reisbereidheid van patiënten voor medisch-oncologische zorg. Aan patiënten met een (bel)afspraak werd gevraagd een vragenlijst in te vullen over reisbereidheid en eventuele reisproblemen. Reisbereidheid werd gedefinieerd als hoe lang patiënten maximaal willen reizen voor hun behandeling en/of controle dan wel behandeling en/of controle in een ziekenhuis met meer ervaring in hun type kanker (enkele reis). Significante verschillen in verdelingen tussen de diverse socio-demografische karakteristieken…

Auteursinformatie

Isala, afd. Isala Oncologisch centrum, Zwolle: drs. E.C.S. de Boer, internist-oncoloog. Integraal Kankercentrum Nederland, afd. Research and Development, Utrecht: drs. M.A.J. Versluis, promovendus (tevens: Universiteit Tilburg, afd. Medische en Klinische Psychologie, Tilburg); dr. P.A.J. Vissers, postdoctoraal onderzoeker (tevens: Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Nijmegen); prof. dr. L.V. van de Poll-Franse, epidemioloog (tevens: Het Nederlands Kanker Instituut, afd. psychosociaal onderzoek en epidemiologie, Amsterdam; Universiteit Tilburg, afd. Medische psychologie, Tilburg). Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Medische Oncologie, Leiden: dr. M. Slingerland, internist-oncoloog. Maasstad ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Rotterdam: drs. B.C.M. Haberkorn, internist-oncoloog. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, Utrecht: dr. M.B. de Ruiter, programmaspecialist en belangenbehartiger kwaliteit van zorg; drs. I.H. Dingemans, programmaleider kwaliteit van zorg. UMC Groningen, afd. Medische Oncologie, Groningen: prof. dr. A.K.L. Reyners, internist-oncoloog (tevens: hoogleraar palliatieve geneeskunde). Medisch Spectrum Twente, afd. Interne Geneeskunde, Enschede: dr. A.N.M. Wymenga, internist-oncoloog.

Contact dr. A.N.M. Wymenga (a.wymenga@mst.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
E.C.S. (Elianne) de Boer Niet beschikbaar
Moyke A.J. Versluis ICMJE-formulier
Pauline A.J. Vissers ICMJE-formulier
Marije Slingerland ICMJE-formulier
Brigitte C.M. Haberkorn ICMJE-formulier
Michiel B. de Ruiter ICMJE-formulier
Irene H. Dingemans ICMJE-formulier
Lonneke V. van de Poll-Franse ICMJE-formulier
An K.L. Reyners ICMJE-formulier
A.N. Machteld Wymenga ICMJE-formulier
Dit artikel wordt besproken in#30 Financiële prikkels
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties