De beoordeling van oncologische middelen

Illustratie van een weegschaal waarop aan de linkerkant een EHBO-doos ligt en aan de andere kant een stapel munten.
A.N. Machteld Wymenga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7105
Abstract

Elders in het NTvG wordt de financiële belangenverstrengeling van de medische wereld –artsen, onderzoekers, maar ook patiëntenverenigingen – met de farmaceutische industrie aan de orde gesteld. Deze belangenverstrengeling zou bijdragen aan toelating van oncologische middelen met een beperkte toegevoegde waarde. Hoe gaat die toelating eigenlijk in zijn werk? En hoe kunnen we dat proces optimaliseren?

De impact van de farmaceutische industrie op de gezondheidszorg is enorm. Dankzij de farmaceutische industrie zijn er belangrijke doorbraken geweest in de behandeling van patiënten met kanker. Immuuntherapie heeft bijvoorbeeld de overleving van patiënten met een gemetastaseerd melanoom enorm verbeterd; een deel van hen is mogelijk zelfs genezen.1 De economische belangen van de farmaceutische industrie kunnen echter ook een negatieve invloed hebben, zoals uitvoerig beschreven in het boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad.2

Studies met tekortkomingen worden toch gepubliceerd

Elders in het NTvG stellen Schnog en collega’s de financiële belangenverstrengeling van individuele artsen, onderzoekers, richtlijnschrijvers en patiëntenverenigingen met de farmaceutische industrie aan de orde.3 De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) onderschrijft hun punt dat er in oncologische studies regelmatig – niet-gevalideerde – surrogaatuitkomsten, inferieure controlegroepen en onterechte subgroepanalyses gebruikt worden. Ook het veelvuldig aanpassen van de statistische paragraaf is niet uitzonderlijk.

Het is opmerkelijk dat…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, Utrecht: dr. A.N.M. Wymenga*, internist-oncoloog.

* Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, waarvan de leden hieronder vermeld worden.

Contact A.N.M. Wymenga (a.wymenga@mst.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Een ICMJE-formulier met de belangenverklaring van de auteur is online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) bestaat uit de volgende leden: Machteld Wymenga, Maartje Los, Jan Willem de Groot, Margot Tesselaar, Geert Cirkel, Foppie de Boer, Ruud Blankenburg, Marije Slingerland en An Reyners.

Financiële belangen en oncologische geneesmiddelen
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Oncologie
Public Health

Gerelateerde artikelen

Reacties