Gegevens uit de Dutch Melanoma Treatment Registry

Recente behandelresultaten van uitgezaaid melanoom

Onderzoek
Michiel C.T. van Zeijl
Alfons J.M. van den Eertwegh
Michel W.J.M. Wouters
Anouk Jochems
Maartje G. Schouwenburg
John B.A.G. Haanen
Maureen J. Aarts
Franchette W.P.J. van den Berkmortel
Jan Willem B. de Groot
Geke A.P. Hospers
Ellen Kapiteijn
Rutger H. Koornstra
Djura Piersma
Rozemarijn S. van Rijn
Karijn P.M. Suijkerbuijk
Albert J. ten Tije
Astrid A.M. van der Veldt
Gerard Vreugdenhil
Koos J.M van der Hoeven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2420
Abstract

Het melanoom is de agressiefste vorm van huidkanker. Het ontstaat uit melanocyten in de huid, het oog en de slijmvliezen. Vanaf 1990 is de jaarlijkse incidentie van melanoom in Nederland bijna verviervoudigd, naar 5887 in 2015 (bron: Nederlandse Kankerregistratie, www.cijfersoverkanker.nl). In Europa behoort Nederland zelfs tot de landen met het hoogste incidentiecijfer (24,9 per 100.000), en dit cijfer zal vermoedelijk blijven stijgen.1,2 Per jaar overlijden in Nederland ruim 800 patiënten door een melanoom (3,9 per 100.000);3 dit aantal lijkt sinds 2012 te stabiliseren (bron: www.cijfersoverkanker.nl).

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de behandelstrategieën en overleving van patiënten met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV sinds de introductie van nieuwe geneesmiddelen in 2012 in Nederland.

Opzet

Prospectieve cohortstudie.

Methode

Wij analyseerden gegevens uit de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) van patiënten die in de periode 1 juli 2012-31 december 2015 waren gediagnosticeerd met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV. We schatten de overlevingsduur met de Kaplan-Meier-methode. De relatie tussen jaar van diagnose en overleving werd geschat met Cox-regressieanalyse, gecorrigeerd voor leeftijd, ‘WHO performance status’, lactaatdehydrogenasewaarde, tumorstadium, hersenmetastasen en afstandsmetastasen.

Resultaten

Van de geregistreerde 2768 patiënten kreeg ongeveer driekwart systemische therapie; deze behandeling was elk jaar aan verandering onderhevig. De mediane overlevingsduur was 10,7 maanden (95%-BI: 9,6-13,2) in 2012 en 13,8 maanden (95%-BI: 11,8-15,6) in 2015; de mediane overlevingsduur voor systemisch behandelde patiënten was 17,1 maanden in 2015. De 2-jaarsoverleving nam in deze periode toe van 23 tot 40%. Patiënten gediagnosticeerd in 2015 hadden een betere overleving dan patiënten uit 2014 (hazardratio (HR): 0,82; 95%-BI: 0,73-0,93). Dit effect gold ook voor patiënten die werden behandeld met systemische therapie (HR: 0,79; 95%-BI: 0,69-0,91).

Conclusie

De snelle beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen, die door de toenmalige minister van VWS en de beroepsgroep is geïnitieerd, heeft de behandeling van patiënten met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV ingrijpend veranderd. De gegevens uit de DMTR duiden op een veilig gebruik van deze nieuwe geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en een verbetering van de overleving van patiënten met gevorderd melanoom in de afgelopen jaren.

Auteursinformatie

LUMC, Leiden. Afd. Heelkunde: drs. M.C.T. van Zeijl, arts-onderzoeker (tevens: DICA). Afd. Medische Oncologie: dr. E. Kapiteijn, internist-oncoloog. VUmc, afd. Medische oncologie, Amsterdam: dr. A.J.M. van den Eertwegh, internist-oncoloog. NKI-AVL, Amsterdam. Afd. Chirurgische Oncologie: dr. M.W.J.M. Wouters, chirurg (tevens: DICA). Afd. Medische oncologie en afd. Immunologie: prof.dr. J.B.A.G. Haanen, internist-oncoloog. DICA, Leiden: drs. A. Jochems, arts-onderzoeker (thans: internist-oncoloog, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag); drs. M.G. Schouwenburg, arts-onderzoeker (thans: haios). MUMC+, afd. Medische Oncologie, Maastricht: dr. M.J. Aarts, internist-oncoloog. Zuyderland MC, afd. Medische oncologie, Heerlen: dr. F.W.P.J. van den Berkmortel, internist-oncoloog. Isala, afd. Medische oncologie, Zwolle: dr. J.W.B. de Groot, internist-oncoloog. UMCG, afd. Medische Oncologie, Groningen: prof.dr. G.A.P. Hospers, internist-oncoloog. Radboudumc, afd. Medische Oncologie, Nijmegen: dr. R.H. Koornstra, internist-oncoloog (thans: Rijnstate, Arnhem); prof.dr.ir. K.J.M van der Hoeven, internist-oncoloog. Medisch Spectrum Twente, afd. Medische oncologie, Enschede: dr. D. Piersma, internist-oncoloog. Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Medische oncologie, Leeuwarden: dr. R.S. van Rijn, internist-oncoloog. UMC Utrecht, afd. Medische Oncologie, Utrecht: dr. K.P.M. Suijkerbuijk, internist-oncoloog. Amphia Ziekenhuis, afd. Medische oncologie, Breda: dr. A.J. ten Tije, internist-oncoloog. Erasmus MC, afd. Medische Oncologie, Rotterdam: dr. A.A.M. van der Veldt, internist-oncoloog. Máxima Medisch Centrum, afd. Medische oncologie, Eindhoven: dr. G. Vreugdenhil, internist-oncoloog.

Contact M.C.T. van Zeijl (m.vanzeijl@dica.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Michiel C.T. van Zeijl ICMJE-formulier
Alfons J.M. van den Eertwegh ICMJE-formulier
Michel W.J.M. Wouters ICMJE-formulier
Anouk Jochems ICMJE-formulier
Maartje G. Schouwenburg ICMJE-formulier
John B.A.G. Haanen ICMJE-formulier
Maureen J. Aarts ICMJE-formulier
Franchette W.P.J. van den Berkmortel ICMJE-formulier
Jan Willem B. de Groot Niet beschikbaar
Geke A.P. Hospers ICMJE-formulier
Ellen Kapiteijn ICMJE-formulier
Rutger H. Koornstra ICMJE-formulier
Djura Piersma ICMJE-formulier
Rozemarijn S. van Rijn ICMJE-formulier
Karijn P.M. Suijkerbuijk ICMJE-formulier
Albert J. ten Tije ICMJE-formulier
Astrid A.M. van der Veldt ICMJE-formulier
Gerard Vreugdenhil ICMJE-formulier
Koos J.M van der Hoeven ICMJE-formulier
Uitbreiding behandelarsenaal vraagt om doelmatigheid
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties