Recente behandelresultaten van uitgezaaid melanoom

Gegevens uit de Dutch Melanoma Treatment Registry
Onderzoek
25-06-2018
Michiel C.T. van Zeijl, Alfons J.M. van den Eertwegh, Michel W.J.M. Wouters, Anouk Jochems, Maartje G. Schouwenburg, John B.A.G. Haanen, Maureen J. Aarts, Franchette W.P.J. van den Berkmortel, Jan Willem B. de Groot, Geke A.P. Hospers, Ellen Kapiteijn, Rutger H. Koornstra, Djura Piersma, Rozemarijn S. van Rijn, Karijn P.M. Suijkerbuijk, Albert J. ten Tije, Astrid A.M. van der Veldt, Gerard Vreugdenhil en Koos J.M van der Hoeven

Het melanoom is de agressiefste vorm van huidkanker. Het ontstaat uit melanocyten in de huid, het oog en de slijmvliezen. Vanaf 1990 is de jaarlijkse incidentie van melanoom in Nederland bijna verviervoudigd, naar 5887 in 2015 (bron: Nederlandse Kankerregistratie, www.cijfersoverkanker.nl). In Europa behoort Nederland zelfs tot de landen met het hoogste incidentiecijfer (24,9 per 100.000), en dit cijfer zal vermoedelijk blijven stijgen.1,2 Per jaar overlijden in Nederland ruim 800 patiënten door een melanoom (3,9 per 100.000);3 dit aantal lijkt sinds 2012 te stabiliseren (bron: www.cijfersoverkanker.nl).

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de behandelstrategieën en overleving van patiënten met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV sinds de introductie van nieuwe geneesmiddelen in 2012 in Nederland.

Opzet

Prospectieve cohortstudie.

Methode

Wij analyseerden gegevens uit de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) van patiënten die in de periode 1 juli 2012-31 december 2015 waren gediagnosticeerd met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV. We schatten de overlevingsduur met de Kaplan-Meier-methode. De relatie tussen jaar van diagnose en overleving werd geschat met Cox-regressieanalyse, gecorrigeerd voor leeftijd, ‘WHO performance status’, lactaatdehydrogenasewaarde, tumorstadium, hersenmetastasen en afstandsmetastasen.

Resultaten

Van de geregistreerde 2768 patiënten kreeg ongeveer driekwart systemische therapie; deze behandeling was elk jaar aan verandering onderhevig. De mediane overlevingsduur was 10,7 maanden (95%-BI: 9,6-13,2) in 2012 en 13,8 maanden (95%-BI: 11,8-15,6) in 2015; de mediane overlevingsduur voor systemisch behandelde patiënten was 17,1 maanden in 2015. De 2-jaarsoverleving nam in deze periode toe van 23 tot 40%. Patiënten gediagnosticeerd in 2015 hadden een betere overleving dan patiënten uit 2014 (hazardratio (HR): 0,82; 95%-BI: 0,73-0,93). Dit effect gold ook voor patiënten die werden behandeld met systemische therapie (HR: 0,79; 95%-BI: 0,69-0,91).

Conclusie

De snelle beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen, die door de toenmalige minister van VWS en de beroepsgroep is geïnitieerd, heeft de behandeling van patiënten met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV ingrijpend veranderd. De gegevens uit de DMTR duiden op een veilig gebruik van deze nieuwe geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en een verbetering van de overleving van patiënten met gevorderd melanoom in de afgelopen jaren.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing