Hoe lang antibiotica?

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1424

In een gerandomiseerd en dubbelblind ‘dubbeldummy’-onderzoek behandelden Ferwerda et al. 118 kinderen met een ontsteking van de lage luchtwegen gedurende 3 dagen met azitromycine (1 dosis per dag per os) of gedurende 10 dagen met de combinatie amoxicilline-clavulaanzuur (3 doseringen per dag per os). Na 10 tot 13 dagen was…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties