Keuze van antibiotica bij ongecompliceerde cystitis; toepassing van de 'system of objectified judgement analysis'(SOJA)-methode

Onderzoek
R. Janknegt
P.J. van den Broek
B.J. Kullberg
E. Stobberingh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2466-71
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de preparaatkeuze voor de behandeling van ongecompliceerde cystitis in het kader van de herziening van een eerdere CBO-richtlijn.

Methode

Preparaatkeuze geschiedde door een werkgroep van 11 personen door middel van de zogenaamde ‘system of objectified judgement analysis’(SOJA)-methode. Als keuzecriteria werden toegepast: farmacokinetiek, interacties, trefkans (de kans dat de verwekker gevoelig is voor het betreffende antibioticum), resistentieontwikkeling, specifieke toepassing bij urineweginfecties, effectiviteit, bijwerkingen, doseringsfrequentie, therapieduur, prijs en documentatie. De volgende middelen werden in het onderzoek betrokken: amoxicilline (met of zonder clavulaanzuur), nitrofurantoïne, sulfamethizol, trimethoprim, co-trimoxazol, ciprofloxacine, norfloxacine, ofloxacine en fosfomycine(trometamol).

Resultaten

De groep kende de hoogste score toe aan fosfomycine, gevolgd door nitrofurantoïne met vertraagde afgifte. De keuzecriteria die bepalend waren voor de uiteindelijke productvoorkeur waren de specifieke toepassing bij urineweginfecties, de trefkans, resistentieontwikkeling en de prijs.

Conclusie

Fosfomycine en nitrofurantoïne met vertraagde afgifte voldeden het best aan de gestelde eisen aan middelen voor de behandeling van ongecompliceerde cystitis. Met een 3-dagenbehandeling met nitrofurantoïne met vertraagde afgifte of met trimethoprim is geen vergelijkend onderzoek verricht. Fluorochinolonen hebben geen belangrijke plaats bij de initiële behandeling van een cystitis, vooral vanwege het risico van resistentieontwikkeling.

Auteursinformatie

Maasland Ziekenhuis, Postbus 5500, 6130 MB, Sittard.

Dr.R.Janknegt, ziekenhuisapotheker.

Academisch Ziekenhuis, afd. Infectieziekten, Leiden.

Dr.P.J.van den Broek, internist-infectioloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen.

Dr.B.J.Kullberg, internist.

Academisch Ziekenhuis, afd. Medische Microbiologie, Maastricht.

E.Stobberingh, medisch microbioloog.

Contact dr.R.Janknegt

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties