Hoe houden we de huisartsenzorg toegankelijk?

Illustratie deur dicht doen tegen geluid
Wim Opstelten
Bahar Golchehr
Marco H. Blanker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8091
Abstract

Steeds meer taken worden naar de eerste lijn geschoven, terwijl een groot personeelstekort dreigt. Hoe kunnen we de kernwaarden van de huisartsenzorg daarbij waarborgen? Door te verdiepen, te verbreden én te schrappen.

Samenvatting

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk doordat steeds meer verantwoordelijkheden en taken naar de eerste lijn worden geschoven. Om de kernwaarden van de huisartsenzorg – persoonsgericht, medisch-generalistisch en continu – te waarborgen, zullen veranderingen moeten plaatsvinden. De toename van chronische ziekten en multimorbiditeit dwingt huisartsen om zich te verdiepen in de complexe zorg en hun regiefunctie in de zorg te behouden. Omwille van hun gidsfunctie moeten huisartsen zich oriënteren op probleemgebieden die eerder minder pregnant aan de orde kwamen, zoals vragen die aan genderidentiteit en diversiteit gerelateerd zijn. De daarvoor benodigde tijd kan beschikbaar komen door het afstoten en delegeren van taken en door verdere digitalisering. Vooral digitaal interdisciplinair overleg kan de efficiëntie en kwaliteit van zorg verbeteren. Tot slot moeten patiënten beter worden voorgelicht over de aard van hun klachten en de indicaties voor een beoordeling door de huisarts.

Auteursinformatie

Huisartsenpraktijk Vondelplein, Amersfoort: dr. W. Opstelten, huisarts. Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: dr. B. Golchehr, huisarts. UMC Groningen, afd. Eerstelijnsgeneeskunde en langdurige zorg, Groningen: prof.dr. M.H. Blanker, huisarts.

Contact W. Opstelten (w.opstelten@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Alle auteurs zijn tevens lid van de NTVG-redactie.

Auteur Belangenverstrengeling
Wim Opstelten ICMJE-formulier
Bahar Golchehr ICMJE-formulier
Marco H. Blanker ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

In het zeer lezenswaardige artikel 'Hoe houden we de huisartsenzorg toegankelijk' worden een aantal mogelijkheden genoemd om de toegankelijkheid en kwaliteit in de huisartsenzorg te behouden. Eén van de mogelijkheden die genoemd worden is taakherschikking. In mijn huisartsenpraktijk hadden wij de eerste Physician Assistant (PA), die werkzaam was in de huisartsenpraktijk, in Nederland. Het gevolg was dat ik meer patiënten zag met complexe problematiek. Een leerpunt voor mij was dat persoonlijke zorg daarbij uit het gezichtsveld dreigde te geraken.

Inzet van een PA kan zeker helpen in het toegankelijk houden van de huisartsenzorg, maar daarbij moeten we niet vergeten dat deze zorg niet alleen persoonsgericht, maar vooral ook persoonlijk moet blijven. 

F.A.M. van Balen, huisarts