Hoe helpt vitamine D auto-immuunziekten voorkomen?

Een hand houdt een visoliecapsule tegen het zonlicht.
Erik Lubberts
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6894
Abstract

Een grootschalige trial onder oudere Amerikanen laat zien dat vitamine D-suppletie het risico op het ontwikkelen van een auto-immuunziekte met 22% kan verlagen. Via welk mechanisme vitamine D dat doet, is momenteel onderwerp van onderzoek.

Auto-immuunziekten worden gekarakteriseerd door een ontstekingsgemedieerde immuunrespons tegen eigen weefsels. Het zijn chronische aandoeningen waarvan de prevalentie toeneemt met de leeftijd. Ze vormen de derde belangrijkste oorzaak van morbiditeit in de geïndustrialiseerde wereld en de belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen.1 Door gebrek aan effectieve behandelingen hebben ze grote maatschappelijke en economische impact.

Een grote, gerandomiseerde, dubbelblinde en placebogecontroleerde trial onder mannen van boven de 50 en vrouwen van boven de 55 onderzocht voor het eerst wat het effect is van vitamine D op de ontwikkeling van auto-immuunziekten, dus op het voorkómen van de ziekte (preventietrial). Een beknopte samenvatting van dit Amerikaanse onderzoek staat elders in het NTvG (D6733).

Deelnemers aan de trial werden behandeld met cholecalciferol (vitamine D) 2000 IU per dag gedurende ongeveer 5 jaar. Ze kregen dit alleen of in combinatie met 1 g/dag omega 3 vetzuren. Beide behandelingen leidden tot een significante verlaging van de…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Reumatologie, Rotterdam: dr. E. Lubberts, bioloog

Contact E. Lubberts (e.lubberts@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Voorkomen vitamine D en visolie auto-immuunziekten?

Gerelateerde artikelen

Reacties

Martijn
Katan

Aan het begin van zijn artikel stelt de auteur: 'Auto-immuunziekten ... vormen de derde belangrijkste oorzaak van morbiditeit in de geïndustrialiseerde wereld en de belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen.[1]' Dat is onjuist. Referentie [1] geeft geen informatie over sterfte, maar Thomas et al hebben dit wel uitgezocht; zij vonden dat in 2003 alle autoimmuunziekten tesamen 1,6% van de sterfte bij vrouwen in het UK veroorzaakten. Voor vrouwen van 15-34 jaar was dit 3,3%.

Autoimmuunziekten veroorzaken langdurig lijden. Als vitamine D dat zou kunnen verminderen verdient dat alle aandacht. Maar het doet de geloofwaardigheid van het stuk geen goed om het te beginnen met een evident onjuiste bewering.

Martijn Katan
Literatuur

Thomas, S.L., Griffiths, C., Smeeth, L., Rooney, C., Hall, A.J., 2010. Burden of Mortality Associated With Autoimmune Diseases Among Females in the United Kingdom. Am J Public Health 100, 2279–2287. https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.180273

De prevalentie voor auto-immuunziekten is hoger voor vrouwen dan voor mannen

Professor Katan wijst er terecht op dat auto-immuunziekten geen frequente doodsoorzaak zijn. Ik wil hem danken voor zijn kritische noot en de waardevolle informatie. Door het ongelukkig formuleren van de betreffende zin is de suggestie gewekt dat “auto-immuunziekten de belangrijkste doodsoorzaak is onder vrouwen”. Dit is onjuist. Wat ik wilde aangeven is dat: “de prevalentie voor auto-immuunziekten hoger is voor vrouwen dan voor mannen (1).” Ik hoop hiermee ontstane onduidelijkheden te hebben weggenomen.

 

Erik Lubberts

 

Erik Lubberts
Literatuur

1. Hayter SM, Cook MC. Updated assessment of the prevalence, spectrum and case definition of autoimmune disease. Autoimmun Rev. 2012;11:754-65. doi:10.1016/j.autrev.2012.02.001. Medline