De humorale respons bij reumatoïde artritis en het effect van B-celdepleterende therapie

Klinische praktijk
R.M. Thurlings
K. Vos
D.M. Gerlag
P.P. Tak
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1657-61
Abstract

Samenvatting

- Uit recent onderzoek blijkt dat de humorale respons een belangrijke rol speelt bij de pathogenese van reumatoïde artritis (RA). B-cellen produceren reumafactoren en antistoffen tegen cyclische gecitrullineerde peptiden (anti-CCP-antistoffen) en kunnen autoantigenen presenteren aan T-cellen. Daarnaast kunnen B-cellen cytokinen produceren en T-cellen stimuleren.

- B-celdepletie door middel van behandeling met rituximab, een monoklonale antistof tegen CD20, heeft een verrassend sterk en langdurig therapeutisch effect. Na toediening treedt er een sterke daling van de titers van specifieke autoantistoffen op.

- Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van B-celgerichte therapie leiden naar verwachting tot een verdere verbetering van de behandeling van RA en andere auto-immuunziekten.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1657-61

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Klinische Immunologie en Reumatologie, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Hr.R.M.Thurlings, arts; hr.dr.K.Vos, reumatoloog (tevens: Jan van Breemen Instituut, Amsterdam); mw.D.M.Gerlag en hr.prof.dr.P.P.Tak, internisten-reumatologen.

Contact hr.prof.dr.P.P.Tak (p.p.tak@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties