Experimenteel bewijs voor de stappen in deze cyclus

De vicieuze cirkel die leidt tot reumatoïde artritis

Klinische praktijk
Walther J. van Venrooij
Ger J.M. Pruijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B232
Abstract

Samenvatting

  • Reumatoϊde artritis (RA) wordt gekenmerkt door chronische ontsteking van gewrichten en aanwezigheid van autoantistoffen gericht tegen gecitrullineerde eiwitten (ACPA).

  • ACPA zijn zeer specifiek voor de ziekte en zijn betrokken bij de pathofysiologie van RA.

  • Bij de ontwikkeling van de chronische gewrichtsontsteking in RA kan men 5 stappen onderscheiden die allemaal experimenteel zijn onderbouwd:

  • Stap 1: Bij een ontsteking vindt er een grote influx plaats van ontstekingscellen, die na gedane arbeid afsterven (apoptose). Wanneer deze apoptotische cellen niet tijdig worden opgeruimd, komen er gecitrullineerde eiwitten en citrullinerende enzymen in de extracellulaire ruimte terecht.

  • Stap 2: Deze enzymen citrullineren extracellulaire eiwitten.

  • Stap 3: Alleen individuen met een bepaalde genetische achtergrond maken ACPA.

  • Stap 4: De artritis wordt geïnduceerd door de vorming van immuuncomplexen van ACPA en gecitrullineerde eiwitten.

  • Stap 5: Deze immuuncomplexen stimuleren de ontsteking, hetgeen nieuwe ontstekingscellen aantrekt. Dat maakt de RA-cyclus tot een vicieuze cirkel.

Auteursinformatie

Radboud Universiteit, afd. Biomoleculaire Chemie, Institute for Molecules and Materials (IMM) en het Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS), Nijmegen.

Prof.dr. W.J. van Venrooij en prof.dr. G.J.M. Pruijn, biochemici.

Contact prof.dr. W.J. van Venrooij (W.vanVenrooij@ncmls.ru.nl)

Verantwoording

Prof.dr. T.W.J. Huizinga en dr. F. van Gaalen (beiden Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden) en dr. D.J. de Rooij (St Maartenskliniek, Nijmegen) gaven kritisch commentaar op een eerdere versie van het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 januari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties