HIV-infectie en risicogedrag onderprostitué(e)s in de tippelzone te Amsterdam; aanwijzingen voor een verhoogde HIV-prevalentie onder travestieten/transseksuelen

Onderzoek
M.J.I. Gras
Th.C.M. van der Helm
R. Schenk
G.J.J. van Doornum
R.A. Coutinho
J.A.R. van den Hoek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1238-41
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht krijgen in het vóórkomen van HIV-infectie en risicogedrag onder de verschillende groepen prostitué(e)s in de Amsterdamse tippelzone en in de mate van overlap tussen de verschillende prostitutienetwerken.

Plaats

De Huiskamer bij de tippelzone aan de Theemsweg te Amsterdam.

Methode

In november 1996 werd van 25 travestietentransseksuele prostitués en van 32 vrouwelijke prostituees speeksel afgenomen en onderzocht op antistoffen tegen HIV. Tevens werd een gestructureerde vragenlijst afgenomen met onder andere vragen over risicogedrag, voorgeschiedenis ten aanzien van seksueel overdraagbare aandoeningen en mobiliteit.

Resultaten

Eén van de deelnemers (een vrouwelijke prostituee) had ooit drugs gespoten. HIV-infecties werden niet geconstateerd bij de vrouwelijke prostituees, maar wel bij 6 van de 25 (24; 95-betrouwbaarheidsinterval: 7-41) travestietentransseksuelen; geen van dezen was op de hoogte van zijn serostatus. De travestieten-transseksuele prostitués hadden frequent receptief anaal contact met klanten. Het condoomgebruik hierbij was hoog, maar het merendeel gebruikte geen condooms geschikt voor anaal contact. Ook de vrouwelijke prostituees rapporteerden een hoog condoomgebruik met klanten. Beide groepen prostitué(e)s rapporteerden weinig privé-partners en een laag condoomgebruik met deze partners. Volgens de travestieten-transseksuele prostitués had een aanzienlijk deel van hun klanten in hun privé-leven seksueel contact met vrouwen. Een belangrijk deel van de prostitué(e)s meende dat er sprake was van een overlappende klantenkring.

Conclusie

HIV-infecties komen relatief vaak voor onder travestieten-transseksuele prostitués in de Amsterdamse tippelzone. De kans op verspreiding van HIV naar klanten (en via dezen naar de overige heteroseksuele bevolking) is in principe aanwezig. AIDS-voorlichting aan deze groep is van belang, waarbij het gebruik van (speciale) condooms bij anaal contact in privé- en prostitutiecontacten benadrukt moet worden.

Auteursinformatie

Gemeentelijke en Geneeskundige Gezondheidsdienst, divisie Volksgezondheid en Milieu, Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam.

Mw.drs.M.J.I.Gras, antropoloog-medisch bioloog; mw.Th.C.M.van der Helm, sociaal-verpleegkundige; dr.G.J.J.van Doornum, medisch microbioloog; prof.dr.R.A.Coutinho, medisch microbioloog-epidemioloog; mw.dr.J.A.R.van den Hoek, arts- epidemioloog.

Stichting Huiskamer Aanloop Jeugdprostituees, Amsterdam.

Drs.R.Schenk, filosoof.

Contact mw.drs.M.J.I.Gras

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties