HIV-infectie en andere risicofactoren voor sterfte bij Amsterdamse drugsgebruikers

Onderzoek
J.W. Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1416
Download PDF

Van Haastrecht et al. onderzochten de relatieve bijdrage van HIV-infectie en andere risicofactoren voor sterfte in een cohort Nederlandse drugsgebruikers.1 Deelnemers werden geworven tussen 1985 en 1992 en gevolgd tot en met 1993. Van de 632 deelnemers hadden 509 (81) ooit intraveneus drugs gebruikt; 30 was seropositief voor HIV. Door herhalingsbezoeken kon men goed volgen of de deelnemers nog in leven waren; wanneer een deelnemer niet meer kwam opdagen, werden gegevens uit bevolkingsregisters gebruikt.

Van de 632 drugsgebruikers overleden er in de onderzoeksperiode 77. De sterfte per 1000 persoonsjaren bedroeg 7 voor HIV-negatieve niet-injecterende drugsgebruikers, 18 voor HIV-negatieve injecterende en 64 voor HIV-positieve injecterende drugsgebruikers. In een multivariate analyse, die beperkt werd tot injecterende drugsgebruikers, bleken een positieve HIV-serostatus, een leeftijd boven de 40 jaar en het meermalen per dag gebruiken van benzodiazepinen ieder onafhankelijk statistisch significant samen te gaan met een verhoogd sterfterisico. Dit gold ook als alleen overlijden voordat AIDS gediagnosticeerd was, werd meegerekend. Het relatieve risico voor overlijden zonder diagnose ‘AIDS’ bij een positieve HIV-serostatus was 2,2 (95-betrouwbaarheidsinterval: 1,3-3,7). Van de 45 met HIV geïnfecteerde intraveneuze-drugsgebruikers die overleden, was bij slechts 17 (38) AIDS gediagnosticeerd. Bij 76 van de HIV-geïnfecteerde intraveneuze-drugsgebruikers die zonder diagnose ‘AIDS’ overleden, waren er echter aanwijzingen voor immunosuppressie (aantal CD4-cellen

Uit dit onderzoek blijkt dat bij deze groep drugsgebruikers HIV-infectie een zeer grote invloed heeft op de sterfte en dat bij de meerderheid van de overleden HIV-geïnfecteerde drugsgebruikers geen diagnose ‘AIDS’ gesteld is.

Literatuur
  1. Haastrecht HJA van, Ameijden EJC van, Hoek JAR van den,Mientjes GHC, Bax JS, Coutinho RA. Predictors of mortality in the Amsterdamcohort of human immunodeficiency virus (HIV)-positive and HIV-negative drugusers. Am J Epidemiol 1996;143:380-91.

Gerelateerde artikelen

Reacties