Hiv als nieuwe diagnose bij oudere patiënten

HIV teken
Floor J.A. van Deudekom
Maria C. Knapen
Nanne Frenkel
Irene E. van de Vorst
Marieke J.A. de Regt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7684
Abstract

Beste collega’s,

Bij oudere patiënten wordt vaker pas in een laat stadium aan een hiv-infectie gedacht. In deze klinische les beschrijven we twee oudere patiënten met een verscheidenheid aan klachten als gevolg van een hiv-1-infectie. Deze casussen laten zien dat bij hiv-indicatoraandoeningen laagdrempelig een hiv-test moet worden verricht, ook bij ouderen.

Patiënt A, een 78-jarige man zonder noemenswaardige medische voorgeschiedenis, kwam met zijn dochter naar de polikliniek Geriatrie vanwege algemene achteruitgang, cognitief verminderd functioneren, gewichtsverlies en moeizaam slikken. Deze klachten waren sinds acht maanden aanwezig. De huisarts had 4 maanden eerder al een gastroscopie laten verrichten, waarbij een Candida-oesofagitis werd gezien. De patiënt werd hiervoor behandeld met fluconazol, waarna het slikken iets verbeterde. Echografisch onderzoek van de buik had geen afwijkingen laten zien.

Sinds het overlijden van zijn vrouw woonde de patiënt alleen en functioneerde hij zelfstandig, zonder enige hulp. Patiënt vertelde in de afgelopen acht maanden ongeveer 15 kg afgevallen te zijn. Het slikken ging volgens hem moeizaam door een droge mond. Zijn dochter dacht meer aan een psychische oorzaak, omdat de patiënt wel goed at als zij bij hem was. Behalve slikklachten had hij veel jeuk aan de huid. Bij dit alles voelde hij zich moe en lusteloos…

Auteursinformatie

OLVG, locatie Oost en West, Amsterdam. Afd. Geriatrie: dr. F.J.A. Van Deudekom, geriater. Afd. Interne Geneeskunde: dr. M.J.A. de Regt, internist-infectioloog en internist acute geneeskunde; drs. M.C. Knapen verpleegkundig specialist hiv; dr. W.J. Frenkel, internist ouderengeneeskunde. Noord-Holland: dr. I.E. van de Vorst, huisarts.

Contact F.J.A. van Deudekom (f.j.a.vandeudekom@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Floor J.A. van Deudekom ICMJE-formulier
Maria C. Knapen ICMJE-formulier
Nanne Frenkel ICMJE-formulier
Irene E. van de Vorst ICMJE-formulier
Marieke J.A. de Regt ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties