Hitteberoerte: pathofysiologie en pathogenese

Klinische praktijk
M. Emonts
A.E. Meinders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:509-13
Abstract

Samenvatting

- De pathofysiologie van hitteberoerte is nog onvoldoende opgehelderd.

- Endotoxinen en cytokinen lijken zowel in het hersenweefsel als in perifere weefsels een grote rol te spelen in de pathogenese.

- Remming door blokkade van specifieke receptoren in de hersenen kan in dierexperimenten cerebrale schade door hyperthermie beperken.

- Het zogenaamde energiedepletiemodel van hitteberoerte van Hubbard waarin de onvoldoende functie van de ATP-afhankelijke Na+-K+-pomp centraal staat, geeft mogelijk een verklaring voor de rabdomyolyse die bij hitteberoerte waargenomen wordt.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.M.Emonts, co-assistent/student biomedische wetenschappen; prof.dr.A.E.Meinders, internist.

Contact prof.dr.A.E.Meinders

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties