Wandelen in de zon: hitteberoerte en hitte-uitputting tijdens de Nijmeegse Vierdaagse 2006

Klinische praktijk
J. Saanen
M.P. Vroegop
M. van Deuren
P.M. van Grunsven
A.B. van Vugt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1549-52
Abstract

Vorig jaar werd de Nijmeegse Vierdaagse na de eerste wandeldag afgelast omdat 2 deelnemers waren overleden en circa 300 wandelaars onwel waren geworden door inspanning tijdens ongewoon hoge omgevingstemperaturen. Hittegerelateerde aandoeningen zijn in Nederland relatief zeldzaam door het gematigde klimaat. De hitteberoerte is het ernstigste hittesyndroom en kan bij niet-tijdige herkenning leiden tot onnodige morbiditeit en zelfs sterfte.

In deze les beschrijven wij 2 patiënten met een hittegerelateerde aandoening en de 2 overleden patiënten. Daarna gaan wij in op de symptomen en de behandeling van de twee belangrijkste hittesyndromen: hitteberoerte en hitte-uitputting.

Patiënt A, een 58-jarige man die gecollabeerd was tijdens het wandelen van de Vierdaagse, werd door het ambulancepersoneel aangetroffen in zittende positie, rillend en gedesoriënteerd. De Glasgow-coma- of EMV-score bedroeg 11, op grond van een oogreactie van 3, een motorische reactie van 5 en een verbale reactie van 3. Zijn bloeddruk was 200/120 mmHg, de hartslag bedroeg 125…

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Spoedeisende Hulp, Nijmegen.

Hr.J.Saanen, assistent-geneeskundige.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Spoedeisende Hulp, huispost 585: hr.M.P.Vroegop, assistent-geneeskundige.

Afd. Algemeen Interne Geneeskunde: hr.dr.ir.M.van Deuren, internist.

Afd. Heelkunde, sectie Traumatologie: hr.prof.dr.A.B.van Vugt, chirurg-traumatoloog.

Regionale Ambulance Voorziening Gelderland-Zuid, Nijmegen.

Hr.dr.P.M.van Grunsven, medisch manager.

Contact hr.M.P.Vroegop (m.vroegop@chir.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties