Histoplasmose bij een patiënt met sarcoïdose

Een Maya-tempel.
Hilde M. Wesselius
Arthur Lieveld
Karin van Dijk
Thecla A.M. Hekker
Edgar J.G. Peters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6335
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Histoplasmose is een infectie die wordt veroorzaakt door inhalatie van sporen van de schimmel Histoplasma capsulatum. In Nederland komt histoplasmose voor als importziekte. H. capsulatum kan bij immuungecompromitteerde reizigers een ernstige gedissemineerde histoplasmose geven. Zelfs bij adequate behandeling is de mortaliteit hiervan hoog, zeker als de ziekte laat wordt onderkend. Tijdige herkenning is daarom essentieel, maar wordt bemoeilijkt door overeenkomst van de symptomen met die van andere infectieziekten, hematologische maligniteiten en systeemziekten.

Casus

Wij bespreken een casus van een 39-jarige mannelijke immuungecompromitteerde reiziger met sarcoïdose die een fulminante gedissemineerde histoplasmose had. De diagnose werd enkele maanden na het optreden van de eerste symptomen gesteld. De patiënt overleed ondanks adequate behandeling met liposomaal amfotericine B.

Conclusie

Acute gedissemineerde histoplasmose behoort tot de mogelijke oorzaken van een koortsende ziekte bij immuungecompromitteerde reizigers. De mortaliteit is hoog, zelfs bij adequate behandeling. Vroegtijdige herkenning en behandeling verbetert de prognose.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam, locatie VUmc, afd. Interne Geneeskunde,: drs. H.M. Wesselius, aios interne geneeskunde (thans: internist-acute geneeskunde, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht); drs. A. Lieveld, aios interne geneeskunde; dr. E.G.J. Peters, internist-infectieziekten en acute geneeskunde; locatie AMC, afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie: dr. K. van Dijk en drs. T.A.M. Hekker, artsen-microbiologen.

Contact H.M. Wesselius (h.m.wesselius@asz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De eerste twee auteurs (H.M. Wesselius en A. Lieveld) hebben gelijk bijgedragen aan dit artikel. Ir. C.J.A. Wassenaar beoordeelde het eerste microscopische preparaat van het beenmerg van de patiënt, waarin zij direct Histoplasma-cellen als zodanig herkende.

Auteur Belangenverstrengeling
Hilde M. Wesselius ICMJE-formulier
Arthur Lieveld ICMJE-formulier
Karin van Dijk ICMJE-formulier
Thecla A.M. Hekker ICMJE-formulier
Edgar J.G. Peters ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties